ไลฟ์สไตล์
100 year

ศาลปกครองกลาง เพิกถอนคำสั่งจุฬาฯ ตัดคะแนนความประพฤติ เนติวิทย์กับพวก

ไทยรัฐออนไลน์
4 เม.ย. 2562 18:13 น.
SHARE

ศาลปกครองกลาง พิพากษา เพิกถอนคำสั่งจุฬาฯ ตัดคะแนนความประพฤติเนติวิทย์กับพวก กรณีแสดงความไม่เหมาะสม ในขณะที่ จุฬาฯ อยู่ระหว่างทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนิสิตใหม่

วันที่ 4 เม.ย. ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่4928/2560 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 30 ส.ค.2560 เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่า นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล กับพวก ซึ่งเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 8 คน กระทำผิดวินัยนิสิต ตามข้อ 8 ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2527 และ มติของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0408/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 26 ม.ค.2561 เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยว่า นายเนติวิทย์กับพวกรวม 8 คน กระทำผิดวินัยนิสิต ตามข้อ 8 ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2527 และที่ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนายเนติวิทย์กับพวก รวม 8คน สำหรับการกระทำผิดวินัยนิสิตในข้อดังกล่าว 10 คะแนน

ข่าวแนะนำ

(2) คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4929/2560 เรื่อง ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 30 ส.ค.2650 ที่ให้นายเนวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, นายศุภลักษณ์ บำรุงกิจ, นายธรณ์เทพ มณีเจริญ, นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี และนายชินวัตร งามละมัย พ้นจากตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภานิสิตสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่มีคำสั่ง ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลปกครองให้เหตุผลว่า จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า แม้การกระทำของนายเนติวิทย์ และกลุ่มเพื่อน 8 คน ที่แสดงความไม่เหมาะสม ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2560 จนเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนั้น จะเป็นการกระทำที่ไม่รักษาซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการกระทำผิดวินัยนิสิตตามข้อ 6 ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2527 แต่ก็ไม่เข้าข่ายความผิดระเบียบในข้อ 8 ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวอ้าง

ดังนั้น การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4928/2560 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 30 ส.ค.2560, คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4929/2560 เรื่อง ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 30 ส.ค.2650 และคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0408/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 26 ม.ค.2561 ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตของนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล กับพวก โดยอ้างว่า กระทำผิดวินัยนิสิต ตามข้อ 8 ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.2527 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจุฬาลงกรณ์ เฉพาะส่วนที่วินิจฉัยความผิดดังกล่าว


คดีนี้ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับพวกรวม 8 คน ยื่นฟ้องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนิสิต ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561 ว่า ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตฯ และคำสั่งที่ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง กรณีนิสิตเดินออกจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของนิสิตใหม่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว และให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชดใช้สินไหมทดแทนแก่นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คน คนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะชำระให้นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คนจนเสร็จสิ้น

คำสั่งศาลปกครองฉบับเต็มคลิ๊กที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลเพิกถอนคำสั่งตัดคะแนนความประพฤติศาลปกครองกลางเนติวิทย์กับพวกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:48 น.