ย้อนดูข้อความ "ปิยบุตร" อ่าน 4 ข้อ ปมยุบ ทษช. คสช.จี้เอาผิด ก่อนโดนหมายเรียก

ข่าว

ย้อนดูข้อความ "ปิยบุตร" อ่าน 4 ข้อ ปมยุบ ทษช. คสช.จี้เอาผิด ก่อนโดนหมายเรียก

ไทยรัฐออนไลน์

3 เม.ย. 2562 15:47 น.

ย้อนดูแถลงการณ์ กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ ปิยบุตรอ่าน 4 ข้อ เว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่ แชร์คลิปไลฟ์สด โดน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ-หมิ่นศาล...

ล่าสุด ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่หมายเรียกเข้าพบพนักงานสอบสวน ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากกรณี “อ่านแถลงการณ์กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ” เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 โดยผู้เข้าแจ้งความคือ พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ

เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ.หญิง แก้วกาญจน์ อุ่นพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดูแลเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และประมวลกฎหมายอาญา ม.198 (มาตรา 198 ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่ง 1 ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) อย่างถึงที่สุด

หลังตรวจพบว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา พบว่า เว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่ https://futureforwardparty.org ได้แชร์คลิปจากบัญชีผู้ใช้ยูทูบรายหนึ่ง ซึ่งโพสต์คลิปที่พรรคอนาคตใหม่จัดแถลงด่วน กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.)

จากนั้น น.ส.พรรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงแถลงการณ์ของพรรคกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ อาจเป็นการหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญว่า พรรคมีนักกฎหมายจำนวนมาก ทุกครั้งก่อนแถลง ทีมกฎหมายจะพิจารณาถึงขอบเขต และข้อมูลด้านกฎหมาย ส่วนนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคผู้แถลงเองก็เป็นนักกฎหมายมหาชน

โดยทีมข่าวเจาะประเด็น ไทยรัฐออนไลน์ นำแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวของพรรคอนาคตใหม่ มาไล่เรียงอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้

แถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง ยุบพรรคไทยรักษาชาติ
จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ พรรคอนาคตใหม่ มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. ในรัฐเสรีประชาธิปไตย บุคคลที่มีแนวคิดอุดมการณ์เดียวกันย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐ โดยผ่านการนำเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนเลือก พรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันการเมืองอันสำคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย การยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

2. ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีกระบวนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง มีการยุบพรรคการเมืองซึ่งครองเสียงข้างมากมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ตรงกันข้าม การยุบพรรคการเมืองกลับทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยต่อการใช้อำนาจขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ จนทำให้ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจหา “ข้อยุติ” ที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้

3. การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้งเพียง 17 วัน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วย ในประการแรก การยุบพรรคการเมืองเป็นการตัดโอกาสมิให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบได้เข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง และทำลายเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ประการที่สอง การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้อาจทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพรรคที่ถูกยุบเป็นพรรคที่มีจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช.

4. ในรัฐเสรีประชาธิปไตยประกอบไปด้วยความชอบธรรมสองประการ ประการแรก ความชอบธรรมจากฐานที่มาของอำนาจรัฐ ได้แก่ อำนาจของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การเลือกผู้แทนราษฎรและรัฐบาล ประการที่สอง ความชอบธรรมจากการจำกัดการใช้อำนาจ ได้แก่ การประกันเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกอำนาจรัฐล่วงละเมิด และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า ในรัฐเสรีประชาธิปไตยก็ไม่อาจยอมรับให้องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถใช้อำนาจในนามของการตรวจสอบตามอำเภอใจ

ขบวนการ “ตุลาการภิวัตน์” หรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดกว่าทศวรรษ ไม่ได้ช่วยให้ความขัดแย้งทางการเมืองลดลง แต่กลับทำให้ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจถูกตั้งคำถาม จนกลายเป็นว่า ฝ่ายหนึ่ง ก็มองว่ารัฐบาลเสียงข้างมากใช้อำนาจโดยมิชอบ อีกฝ่ายหนึ่ง ก็มองว่าองค์กรตุลาการและองค์กรอิสระต้องการทำลายฝ่ายเสียงข้างมาก สภาพการณ์เช่นนี้ นำมาซึ่งการแตกขั้วทางการเมืองจนถึงที่สุด จนสังคมไทยไม่อาจหาฉันทามติได้

พรรคอนาคตใหม่เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆ ให้ได้ดุลยภาพ เคารพเสียงข้างมากพร้อมกับคุ้มครองเสียงข้างน้อย สร้างระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ องค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระที่ได้มาตรฐานแบบประชาธิปไตยสากลและสามารถควบคุมมิให้เสียงข้างมากใช้อำนาจโดยมิชอบได้ โดยไม่ต้องตกเป็น “เครื่องมือ” ในการกวาดล้างทางการเมือง

พรรคอนาคตใหม่ ขอเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ระบอบเผด็จการได้วางกลไกการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญและกฎหมายไว้ แต่ก็ไม่อาจต้านทานอำนาจของประชาชนได้

24 มีนาคม 2562 จับปากกาฆ่าเผด็จการ เริ่มต้นยุติวงจรรัฐประหาร เปิดฉากการเมืองแบบใหม่ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

พรรคอนาคตใหม่
วันที่ 7 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  “ทนายเดชา” เผยภาพลับ “แตงโม” หลุด แต่แม่ไม่อยากแจ้งความ แม่ไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆ
  03:08

  “ทนายเดชา” เผยภาพลับ “แตงโม” หลุด แต่แม่ไม่อยากแจ้งความ แม่ไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:27 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์