ข้าราชการดีเด่น (3)

ข่าว

  ข้าราชการดีเด่น (3)

  ซี.12

   2 เม.ย. 2562 05:01 น.


   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่แต่ละกรม กระทรวง และจังหวัดคัดเลือกมา โดยมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราฯ บริเวณศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ แยกเป็นรายกระทรวงดังนี้

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเดิม ภาคแก้ว นางสาวฉันทนา ผิวทอง กรมควบคุมมลพิษ นางสาววานิช สาวาโย นายศักดา ตรีเดช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายประกาศ พันธุมา นายขยาย ทองหนูนุ้ย กรมทรัพยากรธรณี นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล นายนิมิตร ศรคลัง กรมทรัพยากรน้ำ นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล นางมาธวี ศรีวิชัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสรศักดิ์ ศรแก้ว นายพิชัย ทองคีรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายธนาพันธ์ สุกสอาด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิเชียร ชิณวงษ์ นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ดี นายสงัด เกิดเทวา กรมป่าไม้ นายสุทัศน์ เล้าสกุล นายธีรศักดิ์ คำทวี นางปริชาติ เจริญกรุง

   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางนันทราพร ดุลย์มา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวสุภารัตน์ แซ่อึ้ง กรมอุตุนิยมวิทยา นายประโมทย์ ช่วยบุญชู นายสายันต์ ไชยยศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวอังคณา แย้มอุบล นายธนูชัย เล๊าะหลง

   กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายวรนล จันทร์ศิริ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล กรมธุรกิจพลังงาน นางอารีย์ บุญแช่ม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางศิรินา อินแก้ว

   กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวโสมย์สุดา สดชื่น นายคณพล จันทร์สงเคราะห์ กรมการค้าต่างประเทศ นางสุวดี นิยมไทย นางสาวเปมิกา พูลทรัพย์ กรมการค้าภายใน นางสุวรรณา เฟื่องฟูผดุง นายอภิมุข สุภัทรประทีป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายศิรพัทธ์ วัชราภัย นายปันจะ ห้าวหาญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางปรียากร ศังขวณิช นายชลสิทธิ์ มณีรัตนรุ่งเรือง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางสาวสุจารี สัจจากุล

   กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน นางปราณี ทรวงมั่น กรมการปกครอง นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมูลเมือง นายธีรพล ลิ้มศิริ กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์ นางสาววนิชดา สร้อยมณี กรมที่ดิน นายประสพโชค ปิยโชติสุกิจ นางมาลินี วินิจสร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณัฐวรรธน์ พรรังสรรค์ นายคมสันต์ แสนยศ กรมโยธาธิการและผังเมือง นายเรืองเดช เรืองการินทร์ นายทัตธน ถิ่นดวงจันทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชรินทร์ สัจจามั่น นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง

   กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นางกษมา ศรีมงคล นายไพรศาล คำหินกอง กรมการจัดหางาน นางจรัสศรี สนามชัย นางสาวสุวรรณา พินิจสุพล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางพะเยาว์ ทองศรี นายชุมพล มาลัยนวล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวรัชนี จุลลวาทีเลิศ นายวุฒิชัย ดำพร้อม สำนักงานประกันสังคม นางจินตนา บัวศรี นางนัชชา เกลียวสัมพันธ์ใจ

   ข้าราชการพลเรือนดีเด่นยังมีอีกในกระทรวงต่อไป.

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   “ชัชชาติ” ลุยน้ำท่วม ชุมชนคลองบางบัว ชาวบ้านหวังผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ช่วยแก้
   01:50

   “ชัชชาติ” ลุยน้ำท่วม ชุมชนคลองบางบัว ชาวบ้านหวังผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ช่วยแก้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:49 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์