46 ปี สนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มสมัย "จอมพล สฤษดิ์" เสร็จยุค "ทักษิณ ชินวัตร"

ข่าว

  46 ปี สนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มสมัย "จอมพล สฤษดิ์" เสร็จยุค "ทักษิณ ชินวัตร"

  ไทยรัฐออนไลน์

  13 มี.ค. 2562 17:56 น.

  หลายคนที่เคยติดตามเรื่องราวของ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ คงจะทราบกันเพียงว่า เป็นผลงานของรัฐบาล "ทักษิณ ชินวัตร" พรรคไทยรักไทย ภายหลังโครงการได้ค้างมาหลายยุคหลายสมัย ส่งต่อๆ กันหลายรัฐบาลซึ่งก็ไม่แล้วเสร็จ และสำหรับความเป็นมาแรกเริ่มเดิมทีของสนามบินแห่งที่ 2 ของไทย เริ่มต้นเรื่องราวอย่างไร ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ จะได้ไล่เรียงรื้อฟื้นความทรงจำให้ทราบทั่วกัน   

  เริ่มโครงการท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 ปี พ.ศ.2503 

  การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2503 สมัยรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดตั้ง "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เช่นเดียวกับการศึกษาของบริษัทลิตช์ฟีลด์ และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการสร้างท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร

  เหตุนี้เอง รัฐบาลจึงเริ่มเวนคืนและจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลายาวนานกว่า 14 ปี ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ตำบลบางโฉลง และตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ที่เวนคืนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ ทำให้หมู่บ้านหายไปกว่า 7 หมู่ครึ่ง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้ครอบครัวละ 800,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนย้ายศาสนสถาน 1 แห่ง และโรงเรียนอีก 3 แห่ง ไปสร้างบริเวณใหม่

  14 ตุลา 19 สัมปทานถูกยกเลิก โครงการชะงัก กระทบ 3 รัฐบาล 

  ต่อมาปี พ.ศ.2506 รัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร ให้สัมปทานแก่บริษัทนอร์ททรอปแห่งสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่ทันก่อสร้างก็เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา จนสัมปทานถูกยกเลิก กระทั่งปี พ.ศ.2520 รัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแทมส์เพื่อศึกษาพื้นที่ในการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ จนเมื่อ พ.ศ.2521 ก็ได้ข้อสรุปตามเดิมว่า หนองงูเห่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด

  เมื่อถึง พ.ศ.2534 รัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ 2 ณ บริเวณหนองงูเห่า โดยมอบหมายให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) เป็นผู้ดำเนินการ 

  ชวน หลีกภัย อนุมัติงบ 120,000 ล้านบาท ก็ไม่เสร็จ 

  และต่อมาปี 2535 รัฐบาล ชวน หลีกภัย ได้อนุมัติงบประมาณ 120,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินโครงการ และให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ต้องนำเงินกำไร 50% ส่งเข้าคลังเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะอพยพโยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เวนคืน  

  หลังจากความไม่แน่นอนมานานหลายทศวรรษ ในปี พ.ศ.2539 จึงมีการจัดตั้ง "บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด" แต่การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่งจะสามารถเริ่มขึ้นได้ ในเดือนมกราคม พ.ศ.2545 ในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมา รัฐบาลชวน มีการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ.2540 โดยก่อนหน้านั้นมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ.2540–พ.ศ.2544) ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 มีการโอนหน้าที่อำนวยการก่อสร้างและการจัดการให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งปิดกิจการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

  สนามบินสุวรรณภูมิเสร็จสิ้น ในยุคทักษิณ ชินวัตร 

  ทักษิณ ชินวัตร ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า Me and My Country (1) ผมขอเริ่มตอนที่หนึ่งโดยการเล่าเรื่องเบื้องหลังการเจรจากับญี่ปุ่นในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิครับ ปี 2544 ผมได้ประกาศว่าจะยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งประกวดราคาโดยรัฐบาลก่อนเป็นวงเงิน 54,000 ล้านบาทเศษ โดยออกแบบรองรับผู้โดยสารได้ 35 ล้านคน ซึ่งขณะนั้นผมเห็นว่าแพงและจำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้น้อยไป เกรงจะไม่พอ เปิดปุ๊บก็ต้องเต็มปั๊บ ทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในขณะนั้นก็วิ่งมาพบผมและขอคัดค้านเพราะเรากู้เงิน JBIC อยู่ โดยบอกว่าจะยกเลิกเงินกู้

  ผมก็นั่งคิด เนื่องจากเรายังไม่พ้นวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อ ก.ค. 40 แต่ถ้าเรากลัวไม่ได้กู้เงิน เราก็ต้องสร้างสนามบินที่แพงเกินจริงและรองรับผู้โดยสารได้น้อยเกินไป เพราะจะสร้างใหม่ทั้งทีอุตส่าห์รอกันมาตั้ง 40 ปี ขณะนั้นผมอ่านออกว่าทูตญี่ปุ่นกลัวว่าประกวดราคาใหม่บริษัทญี่ปุ่นจะไม่ชนะประมูล เรื่องการไม่ให้กู้เงินคงจะไม่จริง ผมก็เลยบอกไปว่าผมจำเป็นต้องยกเลิกการประมูลและแก้แบบใหม่ให้รองรับผู้โดยสารจาก 35 ล้านคนเป็น 45 ล้านคน ถ้าญี่ปุ่นไม่ให้กู้ก็ไม่เป็นไร ผมใช้เงินแบงก์กรุงไทยกับแบงก์ออมสินก็ได้ ผมก็เลิกการประมูล แก้แบบเป็น 45 ล้านคน และให้มีการประมูลใหม่

  "ผลปรากฏว่าราคาลดลงจาก 54,000 ล้านบาท เป็น 36,666 ล้านบาท ประหยัดไป 17,000 ล้านบาทเศษ พร้อมกับรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มอีก 10 ล้านคน จาก 35 เป็น 45 ล้านคน ซึ่งขนาดเพิ่มแล้ววันนี้หลังจากเปิดไม่กี่ปีก็เต็มแล้ว ทั้งๆ ที่ไปใช้ดอนเมืองด้วย และในที่สุด ท่านทูตญี่ปุ่นคนเดิมก็กลับมาขอร้องให้เราใช้เงินกู้ JBIC ต่อไปเหมือนเดิม (การเจรจาต้องรู้ความต้องการของเขาและของเรา)" เป็นเพียงข้อความส่วนหนึ่งที่เค้าโพสต์ไว้หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว 

  เลื่อนเปิด ถูกโจมตีฉ้อราษฎร์บังหลวง - มีวิญญาณผีสิงสถิต 

  เดิมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีกำหนดการเปิดในตอนปลายปี พ.ศ.2548 แต่ก็ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากข้อบกพร่องในการก่อสร้าง และข้อกล่าวหาในการฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในทางความเชื่ออีกว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ซึ่งคนงานก่อสร้างที่เห็นวิญญาณเหล่านั้นเกิดความกลัว ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2548 ท่าอากาศยานไทยจึงได้จัดพิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์ 99 รูปเพื่อสะกดดวงวิญญาณ 

  ส่วนโครงการที่ฮือฮาระดับสากลอย่าง ”ซีทีเอ็กซ์” ที่ทำให้ ”สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” เลขาธิการพรรคไทยรักไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในช่วงนั้น สะบักสะบอม จนร้อนรนถึงท่านผู้นำที่ต้องปรับคณะรัฐมนตรี หนีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งที่รัฐบาลไทยรักไทยเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลทักษิณ 2 ได้ไม่ถึง 6 เดือน หลังเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 

  ทดสอบบินเที่ยวแรก 1 กันยายน พ.ศ.2549 ไปยังสิงคโปร์ และฮ่องกง 

  เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2549 สนามบินได้เปิดทดลองเต็มรูปแบบ และมีการขายตั๋วที่นั่งให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก มีสายการบินภายในประเทศ 6 สายการบินร่วมทดลอง ได้แก่ การบินไทย นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ส พีบีแอร์ และโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จาก 20 เที่ยวบินภายในประเทศ โดยเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ภายในประเทศเที่ยวแรกคือ TG1881 ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต 

  ส่วนเที่ยวบินทดสอบระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกเกิดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2549 โดยมีการส่งเครื่องบินไทย 2 ลำไปยังสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งเป็นการทดสอบทั้งความสามารถของท่าอากาศยานในการรองรับการจราจรทางอากาศที่แออัด และในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2549 ได้ทำการบินนำผู้โดยสารไปยังท่าอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ TG6561 นับเป็นเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกของสุวรรณภูมิ

  28 กันยายน พ.ศ.2549 เปิดตัวเป็นทางการ ภายหลังรัฐประหาร 

  ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549 ท่าอากาศยานเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินรายวันอย่างจำกัด โดยเจ็ตสตาร์ เอเชีย แอร์เวย์ มีเที่ยวบิน 3 เที่ยวต่อวันไปยังสิงคโปร์ ส่วนการบินไทยมีเที่ยวบินภายในประเทศไปยังจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุบลราชธานี ตามด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แอร์เอเชีย ไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ ซึ่งระหว่างช่วงเริ่มต้นใช้งานนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ใช้รหัสสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศชั่วคราว คือ NBK

  และท้ายที่สุด ได้มีพิธีเปิดตัวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 อย่างไรก็ตาม ขณะนั้น ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้อยู่ร่วมดูความสำเร็จที่ตนเองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ เนื่องจากได้อาศัยอยู่นอกประเทศ หลังทหารได้ทำการยึดอำนาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  ทหารตรึงกำลัง รถถังเต็มพื้นที่ สดจากสี่เสาเทเวศร์ 12 ปี โค่นล้มทักษิณ

  ในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินในพิธีวางศิลาฤกษ์ 19 มกราคม 2545 พระราชทานชื่อ “สุวรรณภูมิ” 

  ย้อนหลังกลับไปก่อนปี พ.ศ.2534 ในสมัยนายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เขาบอกกับ ศรีสุข จันทรางศุ ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ ว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีสนามบินนานาชาติแห่งใหม่แล้ว หลังจากที่โครงการนี้ต้องชะงักงันมากว่า 30 ปี นับแต่ได้มีการศึกษาไว้ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2502 พร้อมทำการเวนคืนที่ดินไว้แล้ว 20,000 ไร่

  “เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตราชการ ที่สามารถรับใช้ประเทศชาติจนสำเร็จมากว่า 38 ปี กับอีก 8 เดือน ผมต้องขอบคุณรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ไว้วางใจ และมอบหมายงานให้ผมได้เข้าไปดูแล การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ต้น และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ”

  อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานบอร์ดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เล่าต่อไปว่า แม้ในช่วงที่ รสช.เข้ามาบริหารประเทศ นายนุกูล ประจวบเหมาะ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เขาก็ยังมอบหมายให้ตนเดินหน้างานสร้างสนามบินต่อไป จนกระทั่งว่าจ้างบริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด เข้ามาวางแผนงาน (Master Plan) โครงการ

  ****จากที่ดินรกร้างซึ่งถูกเวนคืนไปก่อนหน้า แต่ยังคงมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ราว 2,000 ครอบครัว ที่ปลูกผักกระเฉด และทำบ่อปลาเป็นรายได้เลี้ยงตัวอยู่ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้ ในที่สุดกระทรวงคมนาคมก็สามารถเข้าไปเจรจาโยกย้ายชาวบ้านได้สำเร็จ พร้อมเดินหน้าปรับ-ถมที่ดินสำเร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนในวันที่ 29 กันยายน 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อ “สุวรรณภูมิ” และเสด็จพระราชดำเนินในพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 19 มกราคม 2545.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สนามบินสุวรรณภูมิก่อสร้างสนามบินหนองงูเห่าทักษิณ ชินวัตรข่าวร้อนข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:28 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์