ไลฟ์สไตล์
100 year

สหกรณ์มหาดไทย

ซี.12
6 มี.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

หน่วยราชการระดับกรมส่วนใหญ่มักจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งสำหรับข้าราชการในกรมนั้นๆ

อย่างเช่นของ กระทรวงมหาดไทย มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครบทุกกรม รวมทั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเรียกชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย

ตามธรรมเนียมปฏิบัติบรรดาสมาชิกสหกรณ์นั้นๆมักจะเลือก หัวหน้าหน่วยงาน เป็น ประธานกรรมการสหกรณ์ อย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย มีคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2562 ประกอบด้วย

ข่าวแนะนำ

1.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธานกรรมการ 2.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองประธานกรรมการ 3.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองประธานกรรมการ 4.นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน กรรมการ/เหรัญญิก 5.น.ส.พรเพ็ญ โตประเสริฐ กรรมการ/เลขานุการ 6.นางชูศรี พุทโธ กรรมการ 7.นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา กรรมการ 8.น.ส.เมตตา ธารีรัชต์ กรรมการ 9.นายบัณฑิต พรหมทอง กรรมการ 10.นายไพโรจน์ โสมเพชร กรรมการ 11.นายปรีชา เครือจันทร์ กรรมการ 12.นายสายัณ หมื่นพันธ์ กรรมการ 13.นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการ 14.นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน กรรมการ 15.นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการ

ส่วน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง ก็มี คณะกรรมการชุดที่ 57 จำนวน 15 คน แบ่งเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งปี 2561 และ 2562 ดังนี้

จากการเลือกตั้งปี 2562 (8 คน) ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็น ประธาน นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น รองประธาน ส่วนกรรมการทั่วไป 6 คน ได้แก่ 1.ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 2.นายวิลาศ ชาญกัณฑ์ อดีตปลัดอำเภอ 3.น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 4.นายสันติ ชูศรี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน สน.บท. 5.นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 6.นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผอ.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สถ.

จากการเลือกตั้งปี 2561 (7 คน) ที่ยังอยู่ในวาระมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น รองประธาน ส่วนกรรมการทั่วไป 6 คนได้แก่ 1.นายนพวัชร สิงห์ศักดา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2.นายธงชัย กิติคุณานนท์ อดีต ผอ.สถาบันท้องถิ่น 3.นายสุรพล สุวรรณานนท์ อดีต ผชช.กฎหมาย 4.นายธงชัย กุลวิวัฒน์ อดีตท้องถิ่นอำเภอ 5.น.ส.มาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย ยโสธร 6.นายชัชวาลย์ สกุณาทวงษ์ ผอ.ศูนย์ทะเบียนภาค

เช่นเดียวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ที่มี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็น ประธานกรรมการ นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เป็น รองประธาน คนที่ 1 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ เป็น รองประธาน คนที่ 2 นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดี เป็น รองประธาน คนที่ 3 นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ เป็น รองประธาน คนที่ 4 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง กรรมการ ว่าที่ ร.ต.สิงห์โต พิเชฐวงศ์ กรรมการ นายธรรมศักดิ์ ชนะ กรรมการ นายวานิตย์ อินทรักษ์ กรรมการ นายทรงวุฒิ สายแก้ว กรรมการ นายบุญช่วย ผูกสี กรรมการ นายประสาน ธรรมสนอง กรรมการและเลขานุการ นายมนตรี เพชรชะเอม กรรมการและเหรัญญิก นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายธีรวัฒน์ นำแสงวาณิช กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

วันพรุ่งนี้จะว่ากันถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมอื่นๆในกระทรวงมหาดไทยที่มีความผิดแปลกแตกต่างกันไป.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ออมทรัพย์สวัสดิการกระทรวงมหาดไทยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยออมเงินมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 07:05 น.