ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พ.ร.บ.ประชารัฐสวัสดิการ สานต่อบัตรคนจน

  ไทยรัฐออนไลน์4 มี.ค. 2562 19:07 น.
  SHARE

  หลังเลือกตั้ง 62 โล่งใจได้ ประกาศแล้ว พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 จัดสวัสดิการให้คนรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศล่าสุด พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.2562 ซึ่งเหตุผลในการใช้ พ.ร.บ.นี้ เพราะเป็นการสมควรให้มีการจัดสวัสดิการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีปัจจัยที่เพียงพอ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  สำหรับเนื้อใน พ.ร.บ.นั้นระบุถึงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่คลังดำเนินการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการตั้งกองทุนที่ระบุถึงที่มาของเงิน มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ส่วนเงินกองทุนมาจากส่วนต่างๆ เช่น งบประมาณรายจ่าย เงินหรือทรัพย์สินจากการบริจาค

  นอกจากนี้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติ ครม. 28 ก.พ. 2560 และ 28 พ.ค.2561 และการจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบ และดำเนินกอยู่ก่อนวัน พ.ร.บ.นี้ประกาศใช้ ถือว่าเป็นโครงการที่ ครม.เห็นชอบแล้วตามมาตรา 8 (1) ใน พ.ร.บ.นี้ให้คณะกรรมการเสนอเพื่อ ครม.เห็นชอบ.

  อ่านรายละเอียดพ.ร.บ.ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บัตรคนจนพ.ร.บ.ประชารัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการรายได้น้อยเลือกตั้ง62เลือกตั้ง

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้