ไลฟ์สไตล์
100 year

กทม.ปล่อยแถวขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ไทยรัฐออนไลน์
4 มี.ค. 2562 10:02 น.
SHARE

ปลัด กทม.เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 1,200 คน ร่วมปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรม ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. ...

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิญาณตนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และปล่อยแถวขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กว่า 1,200 คน ร่วมปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ข่าวแนะนำ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อได้รับการร้องขอจาก กกต. พร้อมอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทุ่มเทเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมปฏิญาณตนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงการปล่อยแถวรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ คือ สนับสนุนการจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นกลาง ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
ทั้งนี้ภายหลังการนำกล่าวปฏิญาณตนแล้ว ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส. 62 ให้กับประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต แล้วจึงได้เดินไปเปิดป้ายประชาสัมพันธ์นับถอยหลัง สู่วันเลือกตั้งทั่วไป 24 มี.ค. 62 และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เลือกตั้งของแต่ละเขตเพื่อกลับไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกับคณะข้าราชการ ลูกจ้างจากสำนักงานเขตพระนคร โดยขบวนเดินรณรงค์ออกจากลานคนเมือง ไปตาม ถ.มหรรณพ เลี้ยวซ้ายที่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือไปตาม ถ.ตะนาว เลี้ยวซ้ายที่สี่กั๊กเสาชิงช้าไปตาม ถ.บำรุงเมือง ถึงเสาชิงช้า และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ลานคนเมือง

สำหรับขบวนรณรงค์ของแต่ละสำนักงานเขตหลังจากปลัดกรุงเทพมหานครได้ปล่อยขบวนฯ แล้ว ทุกเขตจะกลับไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต นอกจากนั้นแต่ละเขตยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เขตบางขุนเทียนมอบหมายให้นักเรียนตรวจสอบว่าผู้ปกครองของนักเรียนมีสิทธิเลือกตั้งอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไร และแขวงไหน เพื่อเป็นการกระตุ้นเชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เขตสวนหลวงจะปล่อยขบวนวินจักรยานยนต์รับจ้างและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ทุกสำนักงานเขตยังกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยกิจกรรมเคาะประตูบ้าน โดยข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต รวมทั้งประสานชุมชนในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตามย่านชุมนุมชนในพื้นที่ด้วย

ในส่วนของสถิติการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 54 กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,260,951 คน ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,059,551 คน คิดเป็น 71.80 % ซึ่งผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรดี 2,710,062 บัตร (88.58%) บัตรเสีย 163,279 บัตร (5.34%) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 186,210 บัตร (6.09%) ส่วนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ บัตรดี 2,861,971 บัตร (93.54%) บัตรเสีย 59,403 บัตร (1.94%) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 138,099 บัตร (4.51%) สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 4,498,336 คน มีเขตการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 30 เขต และมีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 6,149 หน่วย

นอกจากนี้ กกต. ยังได้ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง จัดที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ สำหรับอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มี 3 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 97 คน 2. บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 124 คน และ 3. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เขตพญาไท มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 36 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าวด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานครกทม.เลือกตั้ง 62ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลานคนเมืองเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12:24 น.