king10
Thairath Logo
กีฬา

พลเมืองไทย หาเสียงจตุจักร ชู พลิกฟื้นย่านวัฒนธรรม เป็นที่ท่องเที่ยว

Share :
line-share-logo

พรรคพลเมืองไทย ลงพื้นที่หาเสียงย่านตลาด อตก.และตลาดจตุจักร ชูนโยบายพลิกฟื้นย่านวัฒนธรรมเก่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดชุมชนกลางกรุง

วันที่ 3 มี.ค. ที่บริเวณตลาดนัด อตก. พรรคพลเมืองไทย นำโดย น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าพรรค และนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้ง พร้อมผู้สมัครพรรคฯ
น.ส.ฐาปนี โปร่งรัศมี หมายเลข 27 เขต 6 ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนในพื้นที่จตุจักร

โดย น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าพรรค กล่าวถึงจุดยืนของพรรค โดยเน้นเป็นพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชน มีนโยบายหลักในการพัฒนา พลิกฟื้นย่านวัฒนธรรมเก่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสวนสาธารณะ

อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการค้าบนบาทวิถีให้เป็นสตรีทฟู้ด กระตุ้นการค้าและการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...
เลื้อกตั้ง62พลเมืองไทยหาเสียงศิลัมพา เลิศนุวัฒน์เลือกตั้ง