king10
Thairath Logo
กีฬา

จาตุรนต์ ซัด พ.ร.บ.ไซเบอร์ เป็นกฎหมายเผด็จการอย่างชัดเจน

Share :
line-share-logo

"จาตุรนต์" โพสต์เฟซบุ๊ก ซัด พ.ร.บ.ไซเบอร์ เผด็จการชัดเจน จำกัดสิทธิ์ประชาชนเน้นความมั่นคงของรัฐมากกว่าระบบไซเบอร์ ระยะยาวจะมีปัญหาได้ โดยผู้มีอำนาจเผด็จการเข้มข้น...


เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ว่า เป็นกฎหมายเผด็จการอย่างชัดเจน เน้นความมั่นคงของรัฐมากกว่าความมั่นคงปลอดภัยของระบบไซเบอร์ จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่คุ้มครองความเป็นส่วนตัว จะเป็นปัญหาร้ายแรงต่อประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจทุกระดับ จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีของไทยอย่างมาก จะหวังให้ใครมาลงทุนทางธุรกิจสมัยใหม่คงไม่ได้แล้ว

ต้นตอของการเกิดกฎหมายแบบนี้ คือ การที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายมีจิตสำนึกเผด็จการอย่างเข้มข้นเหนียวแน่น แม้เข้าช่วงใกล้เลือกตั้ง โดยควรต้องรอให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเป็นผู้ตัดสิน แต่พวกเขาก็ยังเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับระบบเผด็จการอย่างไม่หยุดไม่หย่อน.

อ่านเพิ่มเติม...
จาตุรนต์ ฉายแสงพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ร.บ.ไซเบอร์เศรษฐกิจดิจิทัลเผด็จการเลือกตั้ง