กีฬา
100 year

เปิดรายชื่อ บัญชีนายกฯ 45 พรรค 69 ชื่อ ไร้ชื่อแคนดิเดตนายกฯ ไทยรักษาชาติ

ไทยรัฐออนไลน์11 ก.พ. 2562 17:20 น.
SHARE

กกต.ประกาศ รับรอง"บัญชีนายกฯ" แล้ว 45 พรรค 69 รายชื่อ "ลุงตู่-หญิงหน่อย-ชัชชาติ" ไร้ชื่อแคนดิเดตนายกฯ พรรค "ไทยรักษาชาติ" ขณะที่ปมยุบพรรค ยังไร้ข้อยุติ

วันที่ 11 ก.พ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ออกเอกสารข่าว ระบุมติที่ประชุม กกต. ในการพิจารณาประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเอกสาร ระบุว่า กกต.ได้ออกประกาศ กกต.เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว จำนวน 45 พรรคการเมือง รวม 69 รายชื่อ โดยไม่รวมถึง พระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ ตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

บัญชีรายชื่อนายกฯ

รายชื่อประกอบด้วย 1. พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม 2. พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว 3. พรรคกสิกรไทย นายทรรศชล พงษ์ภควัต 4. พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก 5. พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล 6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง 7. พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ 8. พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม 9. พรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 10. พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 11. พรรคชาติพันธุ์ไทย นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายภราดร พรอำนวย 12. พรรคฐานรากไทย นายบวร ยสินทร ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 13. พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง 14. พรรคไทยธรรม นายอโณทัย ดวงดารา นายภูษิต ภูปภัสศิริ นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม

บัญชีรายชื่อนายกฯ

15. พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ นายณัชพล สุพัฒนะ น.ส.ภคอร จันทรคณา 16. พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช นายคณิศร สมมะลวน 17. พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม 18. พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล นายชัยวุฑ ตรึกครอง 19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ 20. พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 21. พรรคประชานิยม พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร 22. พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ นางนันทนา สงฆ์ประชา ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 23. พรรคแผ่นดินธรรม ศาสตราจารย์พิเศษร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ นายกรณ์ มีดี 24. พรรคพลเมืองไทย นายเอกพร รักความสุข 25. พรรคพลังชาติไทย พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์ 26. พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม 27. พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ 28. พรรคพลังไทยรักไทย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

บัญชีรายชื่อนายกฯ

29. พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูลพิพัฒน์ นิลรังสี 30. พรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 31. พรรคพลังสังคม นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 32. พรรคพัฒนาประเทศไทย นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ 33. พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อินาลา 34. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ นายกฤติวัฒน์ กลางชัย 35. พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชัยเกษม นิติสิริ 36. พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน 37. พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล 38. พรรคภาคีเครือข่ายไทย น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 39. พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 40. พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน นายพาลินี งามพริ้ง นายสุปกิจ คชเสนี 41. พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 42. พรรคสยามพัฒนา นายอเนก พันธุรัตน์ 43. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 44. พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และ 45. พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

บัญชีรายชื่อนายกฯ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ประเด็นเรื่องการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายความผิดยุบพรรคหรือไม่นั้นที่ประชุมยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ และจะพิจารณาต่อ ในการประชุมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

บัญชีรายชื่อนายกฯ
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง62ไทยรักษาชาติแคนดิเดตนายกฯบิ๊กตู่ยุบพรรคไร้ข้อยุติเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้