มุมข้าราชการ 02/02/62

ข่าว

  มุมข้าราชการ 02/02/62

  ซี.12

   2 ก.พ. 2562 05:01 น.

   (ภาพ : นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

   มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในทางศิลปวิทยา จำนวน 9 ราย ดังนี้ สาขานิติศาสตร์-นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สาขาวิทยาศาสตร์-นายทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล นายศกรณ์ มงคลสุข นางศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย นางสายสมร ลำยอง สาขาแพทยศาสตร์-นายประมุข มุทิรางกูร นายพลรัตน์ วิไลรัตน์ นายอภิวัฒน์ มุทิรางกูร สาขาเทคนิคการแพทย์-นายสุพรรณ ฟู่เจริญ.....

   ส่วนการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการสำคัญในวงราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช.....

   อีกรายการหนึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่ว่าง จากการลาออกของ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ทั้งนี้น่าจะมาจากผลพวงของประกาศ ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ตำแหน่งกรรมการเหล่านี้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ถึงแม้จะแก้ไขใหม่แต่ก็สายไปเสียแล้ว ส่วนตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ที่จะมาแทน ประธานเอกชัย คงต้องรอการเลือกสรรอีกหน่อย .....

   สำหรับ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน ที่เพิ่งแต่งตั้ง แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี มีดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร 3.ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 4.รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ทิพากร 5.ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 6.รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน 8.ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 9.ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ 10.ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 11.รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม 12.รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13.รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 14.นายธนู กุลชล กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน.....

   แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รวม 5 คน โดยนับวาระใหม่ ดังนี้ 1.นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธาน กรรมการ มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.นายสุวิชญ โรจนวานิช 3.รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล 4.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 5.นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์.....

   มาถึงเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงกันบ้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ายสับเปลี่ยนอธิบดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยให้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และให้ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการข้าว ส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 3 รายคือ นายยงยุทธ สุทธิชื่น มาจากตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุมิตรา อติศัพท์ มาจากตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ มาจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.....

   กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.....

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   มุมข้าราชการซี.12ราชการ

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 19:06 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์