Thairath Logo
กีฬา

นายกฯ เผย พิธีบรมราชาภิเษก เริ่ม 6 เม.ย. กำหนด 6 พ.ค.วันหยุดราชการ

Share :
line-share-logo

นายกฯ เผย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่ม 6 เม.ย.ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำทุกจังหวัด ก่อนปลุกเสกพร้อมกัน-กำหนด 6 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการ ในหลวง ร.10 เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้าฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกำหนดการการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า พระราชพิธีสำคัญของเรา จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ที่จะมีพลีกรรม ตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

จากนั้นวันที่ 8-9 เมษายน จะมีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน

วันที่ 18-19 เมษายน จะเป็นการปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง ต้องเป็นน้ำสะอาด ต้องมีการพิสูจน์ คัดกรองอย่างดี บริสุทธิ์ และเป็นมงคล เพื่อใช้ในพระราชพิธี

วันที่ 22-23 เมษายน จะเป็นพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

ส่วนในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบวงสรวงด้วยพระองค์เอง

วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย

วันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์

ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ขณะที่ช่วงเย็นเสด็จฯ เลียบพระนคร

วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้าฯ

ซึ่งคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้วันที่ 6 พฤษภาคมเป็นวันหยุด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม...
บรมราชาภิเษกในหลวง ร.10พลีกรรมตักน้ำปลุกเสกน้ำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข่าวทั่วไป