ผู้ตรวจฯเข้า ร.ร.

ข่าว

  ผู้ตรวจฯเข้า ร.ร.

  ซี.12

   4 ม.ค. 2562 05:01 น.

   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561–มีนาคม 2562

   โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับงานตรวจราชการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ ฝ่ายบริหาร และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจราชการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจราชการและเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำแนวคิดในการบริหารจัดการของประเทศต้นแบบมาเทียบเคียงกับประเทศไทย (Benchmarking) และนำทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการตรวจราชการในประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและ ของโลก โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง จเรตำรวจ นักบริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานกลาง ซึ่งทำหน้าที่ในการติดตาม ผลการดำเนินงานของรัฐบาล จำนวน 46 คน จาก 18 หน่วยงาน ดังนี้

   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย นายพีระ ทองโพธิ์ นางดวงตา ตันโช นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ นางแพตริเซีย มงคลวนิช

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ (หัวหน้าผู้ตรวจฯ)

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ นายสุทธิ จันทรวงษ์ นางพัชรี อาระยะกุล นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย นายพิศาล พงศาพิชณ์ นางอุมาพร พิมลบุตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง นายวราวุธ ชูธรรมธัช นายปราโมทย์ ยาใจ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายสมัย โชติสกุล นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ นายโสภณ ทองดี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย นายหร่อหยา จันทรัต นายทวารัฐ สูตะบุตร

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายกมล เชียงวงค์ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ นายนิพันธ์ บุญหลวง นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม คือ นายเรืองศักดิ์ สุวารี

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน คือ นายอภิญญา สุจริตตานันท์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ นายประทีป เพ็งตะโก นายสมเกียรติ พันธรรม นายประดิษฐ์ โปซิว

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายณรงค์ แผ้วพลสง

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คือ นายธงชัย กีรติหัตถยากร

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายประกอบ วิวิธจินดา

   รายสุดท้ายเป็น จเรตำรวจ คือ พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์.

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.สำนักงาน ก.พ.มุมข้าราชการซี.12

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 18:08 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์