ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯ ปลดทหารผิดวินัย 'เกียจคร้าน-ละทิ้งหน้าที่'!

ไทยรัฐออนไลน์5 ธ.ค. 2561 22:00 น.
SHARE

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการ-ถอดออกจากยศ เหตุประพฤติผิดวินัย เกียจคร้าน ละทิ้ง ต่อหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

ข่าวแนะนำ

ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่งรักษาราชการผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ 1 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 2 กรมทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อ ต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปลดทหารโปรดเกล้าฯราชกิจจานุเบกษาปลดข้าราชการถอดยศข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16:38 น.