ไลฟ์สไตล์
100 year

นร.ทุนรัฐบาลดีเด่น (2)

ซี.123 ธ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ทำคุณงามความดีแก่แผ่นดิน ซึ่ง ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อประกาศเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ยังมีอีก ดร.วิลาส สิงหวิสัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นอีกรายที่ว่านั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับปริญญาโทด้านการวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัย Indiana สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านการวัดผลและประเมินผลที่ University of Toronto ประเทศแคนาดา ด้วยทุนรัฐบาลไทยและได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูง ด้านการวัดผลและวิเคราะห์ทางสถิติ จากมหาวิทยาลัย Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มรับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนจะโอนย้ายมาที่สำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งวิทยากรเอกชั้นโท กองวิชาการและสอบไล่ ในปี พ.ศ.2509 ระหว่างการรับราชการได้ผ่านงานสำคัญมามากมาย อาทิ ผู้อำนวยการกองการสอบ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการ ก.พ. และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ในปี 2535-2538 นอกจากนี้ยังเป็นประธาน อ.ก.พ. ใน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี จนถึงปัจจุบัน

ข่าวแนะนำ

ผลงานโดดเด่นในระหว่างการรับราชการ คือ การสร้างระบบการสอบเข้ารับราชการให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมเป็นไปตามระบบคุณธรรม จนได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการสอบ” มีการพัฒนางานด้านวินัยข้าราชการ การออกข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใช้

รายต่อมาคือ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้โด่งดัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาโยธา ปี พ.ศ.2528 สำเร็จนิติศาสตรบัณฑิต (ปี พ.ศ.2536) เทคโนโลยีบัณฑิต (พ.ศ. 2545) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2556) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยโอโฮโอสเตต สาขา Geodetic Science and Surveying ปี พ.ศ.2531 ด้วยทุนรัฐบาลไทย และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2561

เริ่มรับราชการเป็นวิศวกรโยธา ในกรมที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้ผ่านงานสำคัญมามากมาย อาทิ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ของกรมที่ดิน อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน อดีตที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจของกรมที่ดิน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและเมื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินนโยบายโครงการต่างๆที่จะต้องดำเนินนโยบายโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้รับความคุ้มค่า โครงการมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้

ผลงานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมาก มาจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและโค้ชติดถ้ำ 13 คน (ทีมหมูป่าอะคาดามี) ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้บัญชาการเหตุการณ์ กำหนดวางแผนควบคุมดูและบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเด็กและโค้ชทั้ง 13 คน ที่ติดในถ้ำหลวง อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน จนบรรลุเป้าหมายสามารถช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง 13 คน ได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ

นี่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นอีก 2 รายที่ได้รับการยกย่อง.

นร.ทุนรัฐบาลดีเด่น

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนักเรียนทุนมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:47 น.