ข่าว
100 year

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน-ผู้ตรวจการแผ่นดิน'

ไทยรัฐออนไลน์26 พ.ย. 2561 22:45 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่งตั้ง "พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์" เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ "นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบและผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ ได้แก่ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้ประชุมและเลือกกันเองให้ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้

1.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

2.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินโปรดเกล้าฯคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจฯข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้