หยั่งเสียง ปชป. ส่อวุ่น 'พิมพ์เขียว' โปรแกรมหลุด สั่งปิดจุดอ่อน

ข่าว

หยั่งเสียง ปชป. ส่อวุ่น 'พิมพ์เขียว' โปรแกรมหลุด สั่งปิดจุดอ่อน

ไทยรัฐออนไลน์

6 พ.ย. 2561 09:15 น.

หยั่งเสียง ปชป.ส่อบานปลาย “พิมพ์เขียว” โปรแกรมหลุด กกต.พรรคถกกว่า 7 ชม. มีมติสั่งปิดจุดอ่อน ตัวแทน”วรงค์”วอล์กเอาต์ ไม่จบ ไล่บี้เจ้าหน้าที่พรรคทดลองระบบออก “เจิมมาศ” เผยหารือเบื้องต้น ตัวแทน”วรงค์” ไม่ติดใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า แม้การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในภาคอีสาน และภาคใต้ จะเปิดดำเนินการไปได้ แต่ยังมีประเด็นที่อาจมีปัญหา โดยทีม นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้สมัคร หมายเลข 2 ได้ทำการทำซ้ำพิมพ์เขียวของโปรแกรมที่จะใช้ในการลงคะแนนหยั่งเสียงผ่าน ระบบ Raspberry Pie รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือ coppy source code ออกไป ซึ่งผิดจากข้อตกลงที่ให้กรรมการไอทีทั้ง 3 ฝ่าย ให้สามารถเข้าถึงร่วมกันได้ แต่ห้ามเอาออกไปภายนอก เพราะจะทำให้เกิดช่องว่างที่อาจเกิดการปลอม source code เพื่อเคาะเพิ่มคะแนนเข้าสู่ระบบบล็อกเชน (Blockchain) และไม่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่แท้จริงได้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลคะแนน จนทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตได้

โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้สมัครหมายเลข 1 จึงได้ทำหนังสือถึง นายชุมพล กาญจนะ ประธาน กกต.พรรค เมื่อวันทื่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ปิดจุดอ่อนของระบบการหยั่งเสียง 3 ข้อ คือ 1. ให้มีการตั้งระบบ VPN server เพื่อป้องกันการเจาะระบบ Raspberry Pie จากคนที่ไม่หวังดี 2. ขอให้มีการเก็บ Log File (ข้อมูลจราจรในคอมพิวเตอร์) จากทุก server ที่ใช้ในการหยั่งเสียงตามที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ และ 3.ขอให้มีการบันทึกจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบกับ Log File ซึ่งจะทำให้ทราบถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่แท้จริง

ซึ่งที่ประชุม กกต.พรรคใช้เวลาพิจารณากว่า 7 ชั่วโมง แต่ตัวแทนทีม นพ.วรงค์ ก็ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่า ข้อ 1. จะทำให้ระบบเกิดความซับซ้อนจนเกิดปัญหาขึ้นมาอีก หากยังยืนยันที่จะดำเนินการก็ขอให้นายอภิสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้ กกต.จึงเห็นร่วมกันให้ตกไป แต่ข้อ 2 และข้อ 3 ที่ประชุมต้องใช้วิธีการลงมติ โดยเสียงส่วนใหญให้ปฏิบัติตามข้อเสนอให้ปิดจุดอ่อนที่อาจเกิดการทุจริตได้ และสามารถตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิ์ที่แท้จริงได้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม จนทำให้ตัวแทนทีม นพ.วรงค์ ไม่พอใจถึงขั้นวอล์กเอาต์ออกจากที่ประชุม

วันที่ 3 พ.ย. นพ.วรงค์ ยังได้ทำหนังสือถึงประธาน กกต.พรรค ขอให้ตรวจสอบบริษัทรับจ้างดำเนินการด้านไอทีให้กับการหยั่งเสียงครั้งนี้ โดยเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ไม่ต้องจัดให้มีการลงลายมือชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือการนับจำนวนผู้หยั่งเสียง โดยให้เหตุผลว่าการลงลายมือชื่อ หรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ หน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งมีการเลือกตั้งที่ภาคใต้และภาคอีสาน จะทำให้รู้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ทั้งที่การเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้น ส่งผลให้มีการได้เปรียบ เสียเปรียบ ในการเลือกตั้ง วันที่ 9 พ.ย. เพราะในการเลือกตั้งแต่ละหน่วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรครู้ดีว่า หน่วยเลือกตั้งไหนเลือกผู้สมัครใด จึงสามารถประมาณการคะแนนของตัวเองได้ และจะนำไปสู่การดำเนินการใช้อิทธิพล การเลือกตั้งที่ไม่ชอบได้ โดยขอให้กลับไปใช้มติในวันที่ 30 ต.ค.

2. ให้ลงโทษต่อเจ้าหน้าที่พรรคที่ดูแลด้านคอมพิวเตอร์ ที่เข้าถึง รับรู้ รับทราบ ตรวจสอบ ฐานข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้ง ซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 4 ฝ่าย 3. ให้ตรวจสอบความสามารถและคุณสมบัติของบริษัทที่มาจัดทำ OTP เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐาน และสามารถโกงการเลือกตั้งได้ เมื่อพบว่าไม่ได้มาตรฐานขอให้เปลี่ยนบริษัทใหม่ทันที และ 4. ให้เรียกบริษัท We ever Co.,Ltd. ที่รับจ้างเขียนโปรแกรมและจัดหาอุปกรณ์ในการลงคะแนนหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคมาตรวจสอบ เพราะไม่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้พรรคเสียหาย และเสี่ยงเสียชื่อเสียงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในการบริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไม่พึงพอใจของสมาชิกพรรคที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน กทม. ภาคกลาง และ ภาคเหนือ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขานุการ กกต.พรรค กล่าวว่า กกต.พรรคได้รับหนังสือแล้ว แต่ยังไม่ได้พิจารณา ซึ่งได้หารือเบื้องต้นว่า กรณีแรกที่ต้องการให้ยกเลิกพิมพ์นิ้วมือ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากวันนี้มีการลงคะแนนแล้ว ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทเอกชน จะมีการพิจารณาหลังการหยั่งเสียงแล้วเสร็จ สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่พรรค ก็มีการพูดคุยกับกรรมการไอทีของทั้งสามฝ่าย นอกรอบไปแล้วว่า เจ้าหน้าที่พรรคไม่ได้มีเจตนา ซึ่งก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไป ทั้งนี้ เห็นว่าการให้พิมพ์นิ้วมือเป็นประโยชน์ ทำให้ในวันนี้พอเกิดปัญหาก็สามารถตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ได้ทันที และตัวแทน นพ.วรงค์ ในกกต.ยังไม่มีการคัดค้านอะไร แต่ยังไม่ได้มีการทำหนังสือตอบ นพ.วรงค์ ไปอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกหัวหน้าปชป.ปชป.พิมพ์เขียวหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าปชป.วรงค์ เดชกิจวิกรมข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 23:59 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์