มี กก.สปสช.สภามหา’ลัยไขก๊อกแล้ว ชิ่งกฎ ป.ป.ช.แจงทรัพย์!

ข่าว

มี กก.สปสช.สภามหา’ลัยไขก๊อกแล้ว ชิ่งกฎ ป.ป.ช.แจงทรัพย์!

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

6 พ.ย. 2561 05:05 น.

บันทึก

ประกาศ ป.ป.ช.พ่นพิษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่ลาออก หนีกฎเหล็กยื่นบัญชีทรัพย์สินยกครัว “ธีระเกียรติ” พร้อม รมช.ศธ.จ่อจับเข่าคุยกรรมการ ป.ป.ช.ขอให้ทบทวน ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ รับภาคเอกชนผวาหนักถ้าผิดพลาดเจอคดีอาญา เผยกรรมการสภา ม.ขอนแก่นไขก๊อกแล้ว 5 ราย “ปิยะสกล” ถกลับบอร์ด สปสช. ต่อสายกล่อม 4 ผู้ทรงคุณวุฒิกลับมาช่วยงาน “วัชรพล” ยืนกรานต้องทำตามกฎหมาย เปิดช่องอาจเลื่อนบังคับใช้ 2 ธ.ค.ออกไปก่อน รอหาคนเสียบแทน

ความคืบหน้าผลกระทบจากประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ครอบคลุมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ สร้างกระแสแตกตื่นทำให้กรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่างๆที่มาจากภาคเอกชนขอลาออกเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 พ.ย. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เตรียมยื่นลาออกจากตำแหน่ง เพราะไม่พอใจที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ว่า ในการประชุม ป.ป.ช. วันที่ 6 พ.ย.จะนำข้อทักท้วงมาพิจารณาหาทางออกอื่น แต่ที่ให้ ป.ป.ช.ตัดข้อกำหนดเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินทิ้งเป็นไปได้ยาก กฎหมายเขียนอย่างไรต้องเป็นตามนั้น ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น ไม่เปิดช่องให้ยกเลิก กฎหมายใหม่กำหนดถึงขั้นให้ข้าราชการทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินในอนาคต ข้าราชการระดับสูงยื่นต่อ ป.ป.ช. ส่วนระดับอื่นยื่นต่อ ผู้บังคับบัญชา ถ้ามีปัญหาถึงขั้นจะยื่นใบลาออกทั้งหมด จนทำให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัยสะดุด อาจเลื่อนระยะเวลาประกาศบังคับใช้กฎหมายในวันที่ 2 ธ.ค.2561 ไปก่อน เพื่อให้หาคนมาทดแทนได้ ป.ป.ช.มองว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหาร ทั้งอธิการบดี คณบดี มีอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณในหน่วยงาน ถือว่าใช้อำนาจทางปกครองเทียบเท่ากับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.จะรายงานปัญหาให้รัฐบาลและ คสช.ทราบต่อไป จะขอให้ คสช.ใช้มาตรา 44 แก้ไขหรือไม่ คงต้องพิจารณาหาทางออกก่อน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ทบทวน โดยเฉพาะตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา เท่าที่ได้รับเสียงสะท้อนมาจากภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย สายผู้ทรงคุณวุฒิ รู้สึกว่าเป็นปัญหาและไม่สะดวกที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงได้แสดงเจตจำนงขอลาออก การกำกับดูแลความโปร่งใสเป็นเรื่องดี แต่บางด้านอาจมีผลเสีย ตนและ นพ.อุดมจะไปหารือกับ ป.ป.ช.ในเร็วๆนี้ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด หากไม่สามารถทบทวนเรื่องนี้ได้ คงต้องตั้งสติดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป ความโปร่งใสจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้น ต้องไปดูว่าภาคเอกชนเข้ามาเป็นนายกสภาหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่อะไร อนุมัติเรื่องใดได้หรือไม่

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาห-กรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องนี้มีการพูดถึงอย่างมากในสภาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนต่างๆ เพราะกรรมการในสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ส่วนหนึ่งมาจากตัวแทนภาคเอกชน ถ้าต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งของตัวเอง คู่สมรส และหากเกิดข้อผิดพลาดจะต้องโทษคดีอาญาด้วย อาจทำให้ไม่เกิดกำลังใจในการทำงานร่วมกัน จะเป็นปัญหาใหญ่ด้วย ทุกวันนี้ภาคการศึกษาต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วย และภาคเอกชนต้องการเข้ามาช่วยจึงขอฝาก รมว.ศธ.เสนอให้ทบทวน ล่าสุดได้พบกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่นท่านหนึ่ง ทำให้ทราบว่ากรรมการสภามหา-วิทยาลัยขอนแก่นลาออกแล้ว 5 ราย น่าเป็นห่วงมาก

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด สปสช.ว่า ส่วนตัวคงไม่ลาออกจากบอร์ดต่างๆ แต่ใครจะลาออกไปห้ามไม่ได้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ประกาศของ ป.ป.ช.จะมีผลภายใน 90 วัน และการยืนบัญชีทรัพย์สินหลายอย่างเป็นความลับทางกฎหมาย ไม่ได้นำข้อมูลไปเปิดเผย ต่างกับของฝ่ายการเมือง กรรมการบอร์ดต่างๆจะเปิดเผยข้อมูลต่อเมื่อบุคคลนั้นมีปัญหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ช่วงหนึ่ง นพ.ปิยะสกลได้หารือเป็นวาระลับถึงการยื่นทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช.โดยมีกรรมการ สปสช.ยื่นลาออกไปแล้ว 4 คนได้แก่ 1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2.นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต่อมา นพ.ปิยะสกลกล่าวหลังหารือนอกรอบกับเลขาธิการ สปสช.และกรรมการบอร์ด สปสช.ว่ากรรมการ 4 ท่านที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ได้โทรศัพท์ถึง 4 ท่าน แต่รับสายเพียง 3 ท่าน ตนขอให้ทั้งหมดทบทวนการยื่นลาออก คงต้องใช้เวลาสักระยะ

ด้านนายวีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อสนับสนุนประกาศของ ป.ป.ช.ดังกล่าว เพราะจะช่วยสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนที่ รมช.ศึกษาธิการและอธิการบดีบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้าน เรียกร้องให้ ป.ป.ช.ทบทวนคนที่กลัวการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน คือกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ เป็นกลุ่มสภาเกาหลังกัน เหมือนคนที่ดื่มสุราเมามาแล้วเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์จึงไม่ยอมให้ตรวจในเมื่อเราเป็นฝ่ายตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร ควรพร้อมที่จะโดนตรวจสอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

แม่ร้องลูก ป.6 ถูกเพื่อนเตะบอลอัดจนช้ำ
03:56

แม่ร้องลูก ป.6 ถูกเพื่อนเตะบอลอัดจนช้ำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 14:24 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์