ติดดาบสภาพัฒน์

ข่าว

ติดดาบสภาพัฒน์

ซี.12

  4 ต.ค. 2561 05:01 น.

  บันทึก


  หน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ผู้บริหารใหม่ไม่นานนัก คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้เลขาธิการคนใหม่ตอนปลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคือ

  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ซึ่งโอนย้ายมาจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยงานการบริหารสภาพัฒน์นี้จะว่าง่ายๆก็ง่ายเพราะในหน่วยงานนี้เต็มไปด้วยนักวิชาการที่ทรงภูมิ แต่ถ้าจะว่ายากก็ยากเพราะการคุมคนดีคนเก่งให้มองประเด็นการแก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกันนั้นยากเย็นแสนเข็ญ

  การประชุม ครม.นัดสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 จึงมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังนี้

  1. เห็นชอบในหลักการโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช. และกรอบงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามข้อเสนอโครงการดังกล่าวในช่วงระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565)

  สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ขอให้ สศช. พิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณหรือแหล่งเงินนอกงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการสรรหาบุคลากรและการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด การพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น เป็นสำคัญตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

  2. เห็นชอบให้มี สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and Development) ในรูปแบบสถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช.

  ทั้งนี้ สศช.ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพ สศช. และกรอบงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในช่วงระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)

  รวมถึงขอดำเนินการจัดตั้ง “สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and Development)” เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช. ในรูปแบบสถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ สศช.ได้จัดตั้งและดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย และสนับสนุนบทบาทการทำงานให้ สศช. เป็น คลังสมอง (Think Tank) ของประเทศในด้านการศึกษาวิจัยประเด็นการพัฒนาและนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้ สศช.กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

  โดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ สศช. ที่ สศช.เสนอมานี้ มีแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เช่น แผนงานการสร้างฐานสำหรับการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่รองรับพลวัตที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง ฯลฯ

  อย่างไรก็ตาม ขอให้ใช้อดีตเป็นบทเรียนสำหรับ สถาบันใหม่ I P P&D ว่าเมื่อไหร่ที่เติบโตขึ้นเป็นยักษ์ที่มีกระบองเข้า ให้ระวังกระบองนั้นจะฟาดหัว สภาพัฒน์เอง เข้าให้ก็ได้.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!
  03:11

  เป็นความสนุกสนานที่หยุดไม่อยู่ รั้ว-ต้นกระถิน ยังต้องร้องขอชีวิต!

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:14 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์