ไลฟ์สไตล์
100 year

เกษตรเกษียณ

ซี.12
4 ก.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีกกระทรวงที่มีข้าราชการเกษียณอายุเป็นจำนวนมากตั้งแต่ ปลัดกระทรวง ลงมาถึง อธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก และตำแหน่งอื่นๆ

มีตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคอยู่ 3-4 กรม ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเกษตรกรเอาไว้มากมายควรแก่การบันทึกไว้เป็นเกียรติยศและภาคภูมิใจ

ข่าวแนะนำ

เริ่มด้วยตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เรียกขานกันว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีเกษียณออกไป 5 รายจาก 76 จังหวัด คือ

1.นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง 2.นายวรวุฒิเอี่ยมกำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 4.นายอธิวัฒน์ พงษ์อ้อ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 5.นางสาวดาริกา จรัณยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ถัดมาเป็น เกษตรจังหวัด ตัวแทนของกรมส่งเสริมการเกษตร มี 13 ราย คือ

1.นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 2.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น 3.นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 4.นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี 5.นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย 6.นายสมชาย บริพันธ์ เกษตรจังหวัดตรัง 7.นายบุญยืน สิทธิบาล เกษตรจังหวัดตาก 8.นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม 9.นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 10.นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ เกษตร จังหวัดพะเยา 11.นายวุฒิฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12.ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ แขมพิมาย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 13.นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

ตามด้วย สหกรณ์จังหวัด ตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ราย ได้แก่

1.นายจำนัล โคติวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี 12.นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 3.นายมนูญ อยู่ดี สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี 4.นายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา 5.นายประพฤทธิ์ โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี 6.นายณรงค์ คงมั่น สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 7.นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดเลย 8.นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม 9.นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 10.นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 11.นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา 12.นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย

จากนั้นเป็น ประมงจังหวัด 9 ราย คือ 1.นายธิราช อินทุใส ประมงจังหวัดจันทบุรี 2.นางพจนีย์ รักกลิ่น ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 3.นายจิรพงศ์ นุตะศะริน ประมงจังหวัดชัยภูมิ 4.นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดชุมพร 5.นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเชียงราย 6.นายบุญยืน พฤกษโชค ประมงจังหวัดนครสวรรค์ 7.นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี 8.นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9.นายยอดรักษ์ ปลอดอ่อน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปศุสัตว์จังหวัด 7 ราย ได้แก่ 1.นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 2.นายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 3.นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 4.นายชัชวาล ประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 5.นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 6.นายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน 7.นายไพโรจน์ อินทรศรี ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 8.นายธัญญา สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

สุดท้ายคือ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย 1.นายคมกริช แก้วสำราญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 2.นายวิโรจน์ สุดนักรบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร 3.นายวิทยา ขยันยิ่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 4.นายพีระพงษ์ วีระกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร 5.นายธนัช ชลิตมงคลกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย 6.นายบุญรวย โพธากาญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

นี่คือนักการเกษตรในสาขาต่างๆที่ทำงานด้วยดีมาตลอดชีวิตราชการ.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษียณอายุข้าราชการเกษียณมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:51 น.