ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  อธิบดีอัยการใหม่ (2)

  ซี.123 ก.ย. 2561 05:01 น.
  SHARE

  บันทึกการแต่งตั้ง รองอธิบดีอัยการ ขึ้นเป็น อธิบดีอัยการ จำนวน 19 ราย ต่อจากวันศุกร์ มีดังนี้

  21.นายทยา พาหุสัจจะลักษณ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ 22.นายสนทรรศ สิงหพัศ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี 23.นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เป็น อธิบดีอัยการ ส่านักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 24.นายธนะชัย ปัตตพงศ์ รองอธิบดีอัยการภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 7 25.เป็น นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช รองอธิบดีอัยการ เป็น สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6

  26.นายชัชชม อรรฆภิญญ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ 27.นายพศิน ทิพยรักษ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ 28.นายวาทิน ศรีตระกูล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก 29.นายธีรเดช อินใหญ่ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เป็น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 3 30.นายมนต์ชัย บ่อทรัพย์ รองอธิบดีอัยการสำนัก งาน คดีศาลสูงภาค 7 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์

  31.นายพรรณพงษ์ ทนินซ้อน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 32.นายวิเชียร สุดรุ่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ 33.นายพยูง เณรพลาย รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 34.นายประยุทธ ป.สัตยารักษ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 35.นายบุญเกียรติ อุดมแสวงโชค รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง เป็น อธิบดีอัยการ ส่านักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช

  36.นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน 37.นายชวลิต สุวรรณภูชัย รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 38.นายณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1 เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 39.นางสุรางค์ นาสมใจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร

  เอ่ยถึงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ แล้ว ความจริงเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่การงานเต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วแต่เท่าที่ผ่านมาได้ยินข่าวอันไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับอธิบดีอัยการบางคนที่วันๆไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวกระทรวงศึกษาอธิการ ทั้งๆที่มิได้มีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองหรือการขอตัวช่วยราชการอย่างเป็นทางการ

  แถมยังมีบทบาทชี้นำสั่งการข้าราชการในกระทรวงนั้นอย่างน่าเกลียด จะโดยการรู้เห็นเป็นใจของใครก็สุดแล้วแต่

  เรื่องนี้อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาอย่างอัยการสูงสุด นายเข็มชัย ชุติวงศ์ น่าจะสอดส่องดูแลการกระทำของคนในสังกัดบ้างนะ.

  อธิบดีอัยการใหม่

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  อธิบดีอัยการอัยการแต่งตั้งข้าราชการมุมข้าราชการซี.12

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้