ไลฟ์สไตล์
100 year

แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ

ซี.12
1 ก.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

ราชบัณฑิต คนล่าสุดที่เพิ่งมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคือ ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์

ข่าวแนะนำ

จาก ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการแต่งตั้งที่น่าสนใจไม่น้อยเริ่มด้วยของ กระทรวงมหาดไทย เสนอรายการเดี่ยวในการแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติมเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน นั่นคือการขอโอน ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 รองไกรศร หรือ ว่าที่ผู้ว่าฯ ไกรศร มิใช่ใครที่ไหนเคยเป็น นายอำเภอยะหริ่ง อำเภอสายบุรี และอำเภอเมืองปัตตานีก่อนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และไปอยู่ ศอ.บต.ก่อนกลับมาอย่างสง่าผ่าเผย

รายการต่อมาก็มีการโอน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ก.พ. มีมติอนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณารับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย

รายที่สาม สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการอนุมัติให้รับโอน ดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

ถัดจากนั้นเป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 2 รายคือ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง และ สมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รายการนี้จะต้องหาตัว ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คนใหม่อีกที ส่วน นิยม เติมศรีสุข ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คนใหม่

ของกระทรวงวัฒนธรรมได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 3 รายคือ กิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการศาสนา ชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง 5 ราย ได้แก่ สมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ อภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง สุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประกาศยกย่อง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 รวม 9 รายประกอบด้วย พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลักษณ์ วจนนาวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ วิเชียร ชุบไธสง กรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด นุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด มีพิธีมอบรางวัล พุธที่ 5 กันยายน นี้


ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเกียรติ ผลประยูรกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:39 น.