king10
Thairath Logo
กีฬา

กฤษฎีกา เร่งแก้ ก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่นส่ง สนช.ทัน ส.ค.นี้

Share :
line-share-logo

เลขาฯกฤษฎีกา เผยเร่งแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น หวังส่ง สนช.ทัน ส.ค.นี้ เผยอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ร่าง ก.ม.เทศบาล

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.เทศบาล ถือเป็นฉบับที่ 3 แล้ว ต่อจากร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยที่แต่ละฉบับเมื่อแก้ไขแล้ว จะส่งให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว เช่นเดียวกับ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ส่งไปให้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ จะเร่งพิจารณาแก้ไขกฎหมายทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาได้ทันภายในเดือนส.ค.ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ

อ่านเพิ่มเติม...
ดิสทัต โหตระกิตย์กฤษฎีกากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นแก้ไขกฎหมายข่าวทั่วไป