ข่าว
100 year

เคาะ 'สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไทยรัฐออนไลน์27 มิ.ย. 2561 16:04 น.
SHARE

คณะกรรมการสรรหาลงมติเลือก "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" อดีตผู้ว่าฯ ระยอง นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติ จำนวน  3 คน ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และน.ส.จิตรา พรหมชุติมา เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติเลือก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (2) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ทั้งนี้ จะจัดทำรายงานเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดินสรรหาผู้ตรวจฯผู้ตรวจฯเลือกผู้ตรวจฯสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้