คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

ร้องขอเอกสาร

ซี.124 มิ.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

กรณีอุทาหรณ์ในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอโดย นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่เกี่ยวพันกับการร้องเรียนถึงการติดต่อราชการ

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิขอสำเนาเอกสารเพื่อไปพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งหรือเป็นเอกสารอื่นก็อาจพอใช้เทียบเคียงเป็นแนวได้ โดยเปลี่ยนชื่อคนที่ร้องเป็นเรื่องสมมติ

นายสตางค์ ได้ไปติดต่อราชการกับ กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ทราบ ว่าไม่พอใจด้วยเรื่องอะไร จึงได้ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อกรุงเทพมหานคร

แล้วต่อมาก็อ้างว่าได้รับการเปิดเผยหนังสือการดำเนินการทางวินัยที่มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครลงชื่อไว้ในสำเนาคู่ฉบับของหนังสือ แต่เขาเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยนั้น เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน จึงต้องการทราบรายชื่อ หัวหน้าฝ่ายวินัย หัวหน้ากลุ่มงานวินัย และ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทางวินัย ในช่วงเวลาวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 เพื่อตรวจสอบอำนาจและหน้าที่ของบุคคลกลุ่มนี้ และจะใช้สิทธิคัดค้านบุคคลดังกล่าวในอนาคตต่อไป

แสดงว่านายสตางค์คงต้องไปที่กรุงเทพมหานครอีกหลายครั้ง และไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ดำเนินการเรื่องของตัวเอง ดังนั้น นายสตางค์จึงได้มีหนังสือถึง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ขอโดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นายสตางค์จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำอุทธรณ์ เหตุผลของหน่วยงานและตัวเอกสารที่นายสตางค์มีคำขอแล้วเห็นว่า รายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดดังกล่าวประกอบด้วยชื่อ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่ดำรงตำแหน่งนั้น ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแต่อย่างใด

แต่เป็น ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 15 ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

จึงวินิจฉัยให้สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่นายสตางค์

เรื่องคล้ายๆกันอย่างนี้เจ้าหน้าที่เคยได้รับโทรศัพท์หารือจากเทศบาลแห่งหนึ่งว่า ประชาชนมีหนังสือขอคำสั่งมอบหมายงานปลัดเทศบาลจะให้ได้หรือไม่ ก็ให้คำตอบไปอย่างนี้ ก็ลดจำนวนเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้

มีข้อสงสัยการปฏิบัติหรือจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้หารือไปได้ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ติดต่อได้ที่ 0-2283-4678 www.oic.go.th

เรื่องนี้คงเป็นตัวอย่างในการใช้ดุลพินิจในราชการที่อะไรก็ปกปิดไว้ก่อน ซึ่งเป็นดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัย.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อราชการร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการซี.12มุมข้าราชการราชการ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้