ข่าว
100 year

ดุสิตโพลชี้ คนบ่นเศรษฐกิจแย่-การเมืองวุ่น คาดรัฐแก้ไม่ได้

ไทยรัฐออนไลน์3 มิ.ย. 2561 09:40 น.
SHARE

ดุสิตโพลชี้ คน 63.46% บ่นเศรษฐกิจแย่ รองลงมาการเมืองวุ่น-ทุจริตเพียบ คาดรัฐแก้ไม่ได้ ...

วันที่ 3 มิ.ย. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “เสียงบ่น” ของคนไทย ซึ่งยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการดำรงชีวิต การเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ สรุปผลได้ ดังนี้

5 อันดับ เรื่องที่ประชาชนบ่น ณ วันนี้ พร้อมบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไข อันดับ 1 ร้อยละ 63.46 เรื่องเศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ สาเหตุที่บ่นเพราะเศรษฐกิจซบเซา ภาระเยอะ ค่าใช้จ่ายสูง ข้าวของมีราคาแพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้ยืม ฯลฯ แนวทางแก้ไข คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ฯลฯ

อันดับ 2 ร้อยละ 40.59 เรื่อง การเมืองไทยวันนี้ ยังวุ่นวายไม่หยุด สาเหตุที่บ่น เพราะกระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เบื่อ มัวแต่ทะเลาะกัน ยังไม่มีเลือกตั้ง ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯ แนวทางแก้ไข คือ รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ฯลฯ

อันดับ 3 ร้อยละ 32.39 เรื่อง ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว สาเหตุที่บ่น เพราะเป็นภัยใกล้ตัว เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีหลายรูปแบบ รุนแรงมากขึ้น สังคมย่ำแย่ ยาเสพติดแพร่ระบาด ฯลฯ แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝังจิตสำนึก ช่วยกันดูแล ฯลฯ

อันดับ 4 ร้อยละ 31.75 เรื่อง การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก สาเหตุที่บ่น เพราะมีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง เป็นการเอาเปรียบประชาชน ไม่เป็นธรรม แก้ไม่หมด ประเทศไม่พัฒนา ฯลฯ แนวทางแก้ไข คือ ตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 5 ร้อยละ 23.44 เรื่อง พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ สาเหตุที่บ่น เพราะคนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ใช้อารมณ์ ขาดสติ ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด เป็นห่วงลูกหลาน ฯลฯ แนวทางแก้ไข คือ รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้ ฯลฯ

ต่อข้อถาม ประชาชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่? ประชาชนส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ไขเสียงบ่นได้สำเร็จ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดุสิตโพลความคิดเห็นเศรษฐกิจแย่การเมืองทุจริตข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้