Thairath Logo
กีฬา

ใจแลกใจ

Share :
line-share-logo

ยังคงเดินหน้าชูนโยบาย “วัฒนธรรมสร้างชาติ” สำหรับ “เสี่ยต๋อง” สิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีต ส.ว.อุทัยธานี ออกพบปะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีอยู่หลายล้านคนทั่วประเทศ

“เสี่ยต๋อง” บอก คนกลุ่มนี้เป็นชนเผ่าต่างๆที่อยู่กับป่า เติบโตมากับธรรมชาติ แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน เพราะส่วนใหญ่จะถูกละเลยจากรัฐ

เลยอยากเสนอแนวทางในการเข้าถึง เพราะนี่จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

ต้องเข้าให้ถึงแบบใช้ใจแลกใจ ลงไปสัมผัสวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ใช่ไปออกคำสั่งหรือใช้เงินซื้อพวกเขาได้

รัฐต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพราะเจ้าตัวทำมานานเป็นปีๆ ถือว่าประสบความสำเร็จได้ผลและได้การยอมรับจากผู้นำกลุ่มและชุมชนแต่ละแห่ง

เรื่องแบบนี้ต้องลงไปสัมผัสเองถึงจะรู้จริง!!!

มรุต มะหะหมัด

อ่านเพิ่มเติม...
เทียบท่าหน้า 3มรุต มะหะหมัดสิงห์ชัย ทุ่งทองกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า