เกษตรยุคใหม่ (2)

ข่าว

  เกษตรยุคใหม่ (2)

  ซี.12

   3 พ.ค. 2561 05:01 น.

   จากคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 341/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน นั้น

   นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการทำงานในส่วนภูมิภาคซึ่งก็คือจังหวัดต่างๆที่มีทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้แทนกระทรวง/กรม และหน่วยงานของส่วนกลางที่ไปตั้ง สำนักงานอยู่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งของเกษตรเองก็มีมากมายทำให้บางทีมีปัญหาในการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลบังคับบัญชา

   ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการทรัพยากรทางการบริหารของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Area Based) และการขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการบูรณาการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด รวมทั้งงานหรือภารกิจที่ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดไว้ให้เป็นภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการ

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ดังต่อไปนี้

   1.การจัดทำงบประมาณ แผนงาน และโครงการ ที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย และให้นำเสนอแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของโครงการ รวมทั้งการรายงานผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

   2.ในกรณีที่มีงานภารกิจหรือปัญหาที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นงานและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่มีหน่วยงานใดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง ขอมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานภารกิจหรือปัญหานั้น

   3.ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านกลไกคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

   ดังนั้น ต่อไปนี้หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะถือตัวเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดที่ตัวเองไปอาศัยเขาอยู่ไม่ได้แล้ว

   ไม่ว่าจะเป็นงานชลประทาน งานพัฒนาที่ดิน สถานีวิจัยการเกษตร พืชสวน พืชไร่ งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร ไร่สาธิต แปลงทดลอง ฯลฯ ล้วนแต่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดทั้งสิ้น.

   อ่านเพิ่มเติม

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารราชการมุมข้าราชการซี.12ภาคเกษตรข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 06:29 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์