กีฬา
100 year

'วิทวัส' เชื่อไร้ใบสั่ง ล้มกระดานเฟ้นหา กก.องค์กรอิสระ

ไทยรัฐออนไลน์25 เม.ย. 2561 11:45 น.
SHARE

"วิทวัส" เชื่อล้มสรรหา กก.องค์กรอิสระ ไม่มีใบสั่ง มั่นใจสรรหาผู้ตรวจฯใหม่ หากพีอาร์ดีจะได้คนตรงตามสเปกมาทำหน้าที่ ย้ำไม่เว้นวรรคพิจารณาปม 3 กสม. ยื่นขอส่งศาล รธน.วินิจฉัยปมเซตซีโร่               

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่เห็นชอบให้ นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า กรรมาธิการตรวจสอบประวัติของ สนช.คงมีการหาข้อมูล ก็ถือว่าเป็นดุลยพินิจของ สนช. ซึ่งการสรรหาใหม่คิดว่าถ้ามีการประชาสัมพันธ์เรื่องคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ของผู้ตรวจฯต้องมีความรู้เรื่องกิจการสาธารณะไม่น้อยกว่า 20 ปี ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น และมีผู้สนใจสมัครมากขึ้น ส่วนที่ขณะนี้มีการล้มการสรรหาองค์กรอิสระหลายองค์กรนั้น ผู้มีหน้าที่ก็คงพิจารณาดีแล้ว คงเป็นด้วยความตั้งใจดีที่อยากให้ได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่องค์กรอิสระ ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของใบสั่ง เพราะจากที่ตนได้รู้จักผู้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบประวัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการองค์กรอิสระ สนช.แต่ละคนมีความตรงไปตรงมา เชื่อว่าการตัดสินใจของท่านอยู่บนพื้นฐานปราศจากอคติ อย่างไรก็ตามเห็นว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระ ต้องซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ถ้าไม่มีความเสียหายก็จะเกิดขึ้นใช่เฉพาะองค์กร แต่จะมีทั้งประเทศด้วย

พล.อ.วิทวัส กล่าวปฏิเสธกรณีมีกระแสข่าวผู้ตรวจฯ จะไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในเรื่องที่ 3 กรรมการสิทธิมนุษยชน หรือ กสม.ยื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจฯส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปมถูกเซตซีโร่ว่า ไม่ได้มีการเจรจาเช่นนั้นระหว่างผู้ตรวจฯกับ กสม.ที่เป็นผู้ร้อง ขณะนี้เรื่องที่ร้องยังอยู่ในการพิจารณา โดยผู้ตรวจฯเห็นว่าคำร้องของ กสม.มีบางประเด็นที่ไม่ชัดเจน จึงมีหนังสือให้ทำรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ตรวจฯไม่มีเหตุผลที่จะเว้นวรรคปล่อยให้เรื่องนี้พ้นกรอบ 60 วัน แล้วให้ผู้ร้องไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง แต่เป็นเพราะได้หนังสือที่ร้องไม่ชัดเจน ที่อ้างว่าการถูกเซตซีโร่ขัดรัฐธรรมนูญอย่าไร ถ้าได้รับคำชี้แจงแล้วผู้ตรวจฯก็จะพิจารณา โดยนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีร่างกฎหมายลูกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรณีร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช.มาพิจารณาเทียบดู โดยจะยึดตามเหตุตามผล ถ้าเรื่องใดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ไม่น่าที่จะมารื้อฟื้นอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 3 กสม.ที่ใช้สิทธิส่วนตัวยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจฯ ประกอบด้วย นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรอิสระสรรหา กก.องค์กรอิสระผู้ตรวจฯข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED