ไลฟ์สไตล์
100 year

ข้าราชการดีเด่น (1)

ซี.123 เม.ย. 2561 05:01 น.
SHARE


ข้าราชการพลเรือนดีเด่นซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติมีมาจากทุกจังหวัด
ขอบันทึกชื่อและต้นสังกัดเพื่อเป็นเกียรติประวัติตามลำดับดังนี้

กระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ นายศรัทธา ทองคำ โรงพยาบาลกระบี่ นางสาวสุภาณี สิทธิสาร

ข่าวแนะนำ

กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านห้วยกบ นายเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นางปัทมา รุ่งสว่าง โรงพยาบาลมะขามเตี้ย นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี พันตำรวจเอกทศพร ปทุมยา

กาฬสินธุ์ ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ นายสมเจตน์ เต็งมงคล โรงพยาบาลฆ้องชัย นายสุรเชษฐ์ ภูลวรรณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นายอุทัย สิงห์-ทอง สำนักงานคลังจังหวัด นายสาโรจน์ เกศนิบุตร

กำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี โรงพยาบาลกำแพงเพชร นางวิลาสินี เกตุพันธุ์ สำนักงานจังหวัด นางมณฑิชา หงษ์สุวรรณ

ขอนแก่น โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม นางเรืองยศ แวดล้อม สถานีตำรวจภูธรโนนศิลา พันตำรวจเอกณัฐวุฒิ พูลเจริญ โรงเรียนขามแก่นนคร นางนภธร อัครธรสกุล โรงพยาบาลขอนแก่น นางสาวอัญชลี โสภณ

จันทบุรี ที่ว่าการปกครองอำเภอนายายอาม นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ เรือนจำจังหวัด นายชาญ วชิรเดช โรงเรียนสฤษดิเดช ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา

ฉะเชิงเทรา ที่ว่าการอำเภอบางปะกง นายธีระ พรชูตรง โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ นายเนตร ขันคำ

ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี นายสุพจน์ พวงลำใย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายเกษม เนียมสันเทียะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ สำนักงานจังหวัด นายศุภเดช จันทรศิลาพร

ชัยนาท โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ นายวิเชียร แก่นไร่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นางสาวนิภาพร อรุณวรากรณ์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นายณรงค์ ตรีนัย

ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) นางละมุล ตอพล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง นายขันทอง เด่นพันธ์ โรงพยาบาลจัตุรัส นางจรัสศรี คงคลัง

ชุมพร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นางสาวสุวรรณี แก้วมณี โรงเรียนบ้านร้านตัดผม นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง ที่ทำการปกครองจังหวัด จ่าสิบตรีฐิติวัชร บุญกิจ

เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายธวัช ชุมชบ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน พันตำรวจเอกธาตรี กุลวัฒน์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางสาวสริยา ทวีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม นายประดิษฐ์ ธรรมราช

เชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัด พลตำรวจตรีสรายุทธ สงวนโภคัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง นายปรีชาพล พูลทวี โรงเรียนบ้านเวียงหวาย นางมาลี บุญเทพ

วันต่อไปยังเป็นข้าราชการดีเด่นจากจังหวัดต่างๆ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 04:29 น.