อภิสิทธิ์ โว ขอปฏิรูปพรรคล้ำหน้า ชู ปชป.ยุคใหม่ จ่อโหวตหัวหน้าโดยตรง

ข่าว

  อภิสิทธิ์ โว ขอปฏิรูปพรรคล้ำหน้า ชู ปชป.ยุคใหม่ จ่อโหวตหัวหน้าโดยตรง

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 เม.ย. 2561 14:36 น.

  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หน.ประชาธิปัตย์ โว ขอปฏิรูปพรรคล้ำหน้ากฎหมาย พรรคการเมือง ชู ปชป.ยุคใหม่ เน้น 5 ด้าน นำพาเดินหน้าประเทศไทย

  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าว ภายหลัง นำทีมพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันสมาชิกพรรคในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า หลังจากที่ได้หารือกับผู้บริหารพรรค สมาชิก และประชาชนทั่วไป จากที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง ทำให้ประชาชนคาดหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพรรคประชาธิปัตย์ ในคุณลักษณะต่างๆ ที่เรียกว่าเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ เช่น ต้องมีความชัดเจนในอุดมการณ์ประชาธิปไตย มีความโปร่งใสตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ต้องให้สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองได้อย่างกว้างขวางทั่วถึง ไม่ใช่พรรคตกอยู่ในมือของนักการเมืองเพียงไม่กี่คน และสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

  เพื่อตอบสนองเป้าหมายเหล่านี้ สิ่งแรกที่พรรคจะดำเนินการ คือ การพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นพรรคของประชาชน ขณะนี้หลายพรรคมองว่า ข้อกำหนดของกฎหมายในการจัดตั้งพรรคมีตัวแทนจังหวัดละ 100 คน เท่านั้น มีสาขาพรรคแค่สี่สาขาทั่วประเทศก็พอ แต่พรรคประชาธิปัตย์ จะพยายามทุกวิถีทางภายในสามสิบวันนี้ เดินหน้าระดมสมาชิกพรรคเดิม 2.5 ล้านคน ให้กลับมาได้มากที่สุด และเมื่อ คสช.ปลดล็อกก็จะเดินหน้าหาสมาชิกพรรคเพิ่มอีกจำนวนมาก รวมทั้งจะให้มีสาขาพรรคครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้หลายพรรคจะมองว่า จำนวนสาขาและสมาชิกไม่ได้บ่งบอกถึงจำนวน สส.ว่า จะได้เท่าไหร่ แต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตย จะเดินหน้าให้พรรคเป็นสถาบันที่ประชาชนเป็นเจ้าของพรรค ด้วยแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

  นอกจากนี้ ประชาชนยังต้องการเห็นพรรคบริหารแบบประชาธิปไตย ซึ่งตามกฎหมายสมาชิกยุคใหม่ จะมีสิทธิในการลงคะแนนไพรมารีโหวต เพื่อเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขต และจัดลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ทำมากกว่านั้นคือ จะเปิดให้สมาชิกพรรคหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคได้โดยตรง ที่ผ่านมากฎหมาย และข้อบังคับพรรคกำหนดให้การเลือกหัวหน้าพรรคต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ แต่เราจะแก้ข้อบังคับพรรคให้การตัดสินใจในที่ประชุมใหญ่ต้องอยู่บนพื้นฐานการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคของสมาชิกพรรค เป็นการพิสูจน์ว่า สมาชิกเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ประชาธิปัตย์ยุคใหม่จะสื่อสารกับสมาชิกพรรคผ่านระบบดิจิตอล โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สมาชิกสามารถร่วมร่างนโยบาย และออกเสียงในเรื่องต่างๆ ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ อีกทั้งภายในพรรคจะมีการทำงานอย่างโปร่งใสเพื่อให้แน่ใจว่าคนของพรรคจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบการให้สมาชิกเลือกหัวหน้าพรรคจะทำให้การบริหารพรรคมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาดมากขึ้น และจะมีการสร้างบุคลากรของพรรคอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรขึ้นมา และจะนำความเห็นประชาชนมาจัดทำนโยบาย ซึ่งจะต้องปฏิบัติได้จริง โดยจะมีการทดลองนำร่องนโยบายในพื้นที่

  นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จากความท้าทายทั้งหมด ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ จะร่วมสร้างสังคมใหม่เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในทุกรูปแบบ แต่ไม่รื้อทิ้งทุกอย่าง โดยจะนำจุดแข็งที่เป็นประโยชน์มาเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า โดยมองว่า ต้องมีหลักการของการปฏิรูป 5 เรื่อง ผ่านหลักคิด การลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจประชาชน คือ

  1. เศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น การยกเลิกดัชนีชี้วัดด้วยจีดีพีเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกรอบความคิดเก่า ไม่สามารถบอกถึงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนได้ จึงต้องเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องเป้าหมายและตัวชี้วัด จึงเสนอว่า ต้องมีตัวชี้วัดให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และธรรมาภิบาลเป็นอย่างไรควบคู่ไปกับการชี้วัดด้วยจีดีพี

  “ทุกวันนี้เรามีอภิมหาโปรเจกต์มากมายต้องใช้เงินภาษีอากรของประชาชนเป็นล้านล้านบาท ยกเว้นภาษีอากรเป็นสิบปี ให้เช่าที่ดิน 99 ปี แต่ไม่มีเงื่อนไขว่า คนทีได้ประโยชน์จากโปรเจกต์เหล่านี้ทั้งหมด ตอบโจทย์ให้ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนอย่างไร ประชาธิปัตย์ยุคใหม่จะแสดงให้เห็นว่า ทุกนโยบายของโครงการต้องตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ว่า ประชาชนได้อะไร เพราะความเหลื่อมล้ำทีเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการผูกขาดทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่บริหารในเศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องขจัดความไม่เท่าเทียม เอารัดเอาเปรียบ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อไป รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้คนทำงานอยู่ในความเสี่ยงที่จะตกงานมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางรากฐานสังคมสวัสดิการเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ โดยพรรคจะใช้พื้นฐานเรื่องการออมแห่งชาติที่พรรคได้วางแนวทางไว้แล้วร่วมกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อนำเงินมาใช้ในการสร้างสังคมสวัสดิการต่อไป” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า การปฏิรูปตามแนวคิดของประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ข้อ 2 คือ การศึกษายุคใหม่ ต้องให้โอกาสเด็กเท่าเทียมกันที่จะได้การศึกษาที่มีคุณภาพ เปลี่ยนจากเดิมที่เน้นกระบวนการให้ความรู้ มาเป็นการเน้นทักษะเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ จึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ครั้งใหญ่ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถทำได้ หากรัฐบาลยังรวบอำนาจอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องกระจายอำนาจไปสู่โรงเรียนอย่างแท้จริง ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง

  3. ระบบราชการยุคใหม่ ต่อไปนี้การให้บริหารประชาชนต้องอำนวยความสะดวกเต็มที่ ไม่หย่อนในคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ไปกว่าภาคเอกชน และเพื่อสานต่ออุดมการณ์การกระจายอำนาจของพรรค เราจะดินหน้าสนับสนุนที่จังหวัดจัดการตนเอง และมีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบราชการครั้งใหญ่ที่ทำให้การทำงานของกลไกราชการในพื้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ในเมืองใหญ่ๆ ต้องบริการจัดการในรูปแบบมหานคร ทุกภูมิภาคต้องไม่มี ไม่ใช่เฉพาะ กทม. และต้องมีการขยายบทบาทการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องผลักดันกฎหมายกลางที่กำหนดมาตรฐานการบริหารท้องถิ่น ต้องโปร่งใสอย่างไร ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร

  4. การเมืองยุคใหม่ นอกจากตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว ยังต้องขจัดต้นเหตุของวิกฤติการเมือง คือ การทุจริต คือการเมืองของปราศจากการทุจริต โดยเราจะเป็นผู้นำในการสร้างประเพณี วัฒนธรรม มารยาททางการเมืองในการจัดการกับปัญหานี้เพื่อกอบกู้ศรัทธาของประชาชน การตรวจสอบที่ถ่วงดุลดีที่สุดวันนี้คือเกิดจากสังคม เรื่องอื้อฉาวต่างๆ ที่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่สามารถเป่าให้หายไปได้ เพราะสังคมตรวจสอบ เราจะช่วยสังคมด้วยการเปิดข้อมูลราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ให้มากที่สุด และส่งเสริมให้รางวัลกับผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริตด้วย อีกทั้งต้องยอมรับความหลากหลายโดยมีพื้นที่สำหรับผู้ที่คิดต่าง

  และ 5. กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ใบอนุญาตต่างๆ ที่มีอยู่แสนฉบับต้องมีการปรับรื้อใหม่ รวมถึงกฎหมายการเงินและโครงสร้างการเงินต่างๆ เพราะหากยังเป็นอยู่อย่างนี้จะพูดเรื่องเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ได้ และในแง่กระบวนการยุติธรรมตำรวจ อัยการต้องปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การสอบสวนต้องมีความเป็นอิสระ มีการกระจายอำนาจในการบริหารทั้งหมด ประชาชนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม การพิจารณาคดีต้องรวดเร็ว ไม่เป็นภาระกับประชาชน

  “5 เรื่องหลักนี้จะเป็นเสาหลักสำคัญของการสร้างสังคมใหม่ ภายใต้แนวคิด และการนำของพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ เพราะการปฏิรูปที่พูดกันมาตลอดไม่ได้ตอบโจทย์เหล่านี้ หากเรามียุคใหม่แบบนี้ นั่นคือการที่เราจะนำภาพประเทศ และสังคมไทยเพื่อที่จะก้าวทะยานไปสู่ความรุ่งเรือง และเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งหมด 30 วันจากนี้ไปใครที่เป็นสมาชิกพรรค อยากจะมาร่วมกับประชาธิปัตย์ยุคใหม่ เมื่อ คสช.ปลดล็อกเมื่อไหร่ มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อช่วยกันผลักดัน สังคมยุคใหม่ที่จะมีโอกาสหลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปชป.ยุคใหม่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะปฏิรูปพรรคโหวตหัวหน้าโดยตรงข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 01:24 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์