ปลุกพลังวัฒนธรรมการเมืองใหม่ : ล้างบางวงจรอุบาทว์

ข่าว

ปลุกพลังวัฒนธรรมการเมืองใหม่ : ล้างบางวงจรอุบาทว์

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

2 เม.ย. 2561 05:01 น.

ข้าสู่โหมดการยืนยันเป็นสมาชิกและจ่ายชำระค่าบำรุงพรรค เพื่อรักษาสถานะสมาชิก ซึ่งเป็นฐานรากของสถาบันการเมือง

ระหว่างรอคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปลดล็อกเปิดประตูให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมการเมือง เช่น จัดประชุมใหญ่ เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค จัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายของพรรค ให้ล้อกฎหมายพรรคการเมือง และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วยหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการบริหารอื่น

ทุกพรรคกำลังแต่งตัวปรับโฉมให้เข้ากับกติกาใหม่

ผู้คุมกฎการเลือกตั้งก็เตรียมความพร้อมทุกด้าน

โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่บังคับใช้แล้วเหลืออีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยังคาบลูกคาบดอก

“กฎหมายเหล่านี้เนื้อหาเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของ กตต.ก็ต้องแปรเปลี่ยนตาม
เรายกร่างประกาศ ระเบียบของ กกต.ล้อควบคู่ตั้งร่างกฎหมายเหล่านี้อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
กฎหมายออกมา ประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งของ กกต. ก็สามารถใช้ได้ทันที” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง ถึงภารกิจรับมือการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นตะแกรงร่อนนักการเมืองน้ำดีเข้าสภา

ในฐานะเลขาธิการ กกต. ซึ่งเป็นนายทะเบียน มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายพรรคการเมือง ภายใต้การกำกับ ควบคุมของ กกต. ถึงกับต้องทำการบ้านอย่างหนักถึงหน้าที่และอำนาจที่มีอย่างกฎหมาย กกต. ก็เปลี่ยนเยอะ เช่น ลักษณะองค์ประชุมพิจารณาแจกใบเหลือง ใบแดง ต้องใช้เสียงข้างมาก กกต.คนเดียวถ้าพบเหตุ มีสิทธิ์สั่งยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้

รางวัลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือประชาชน กรณีเอาพยานหลักฐานทุจริตการเลือกตั้งส่งให้ กกต. จนสามารถดำเนินคดีได้ ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะให้เท่าไหร่ อาจจะไม่เกิน 1 แสนบาท ป้ายโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองก็ต้องติดในจุดที่ กกต.กำหนด สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ ไม่มีในกฎหมายฉบับเดิม

เรายังมีแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือกตั้ง ถ้ากดหมายเลขบัตรประชาชนเข้าไป จะปรากฏข้อมูลผู้สมัคร ส.ส.ในจังหวัดที่เราอาศัยอยู่

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองก็เช่นกัน เราทำผ่านคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีวัฒนธรรมพลเมืองสอดรับกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กกต.ทำมาตั้งแต่หลังการรัฐประหาร ทุ่มกำลังทั้งหมดลงพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทุกตำบลมีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปสร้างวิทยากรอบรมหลักสูตรง่ายๆให้ประชาชนคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผล เช่น ถ้าไปรับเงินแล้ว คนที่ให้เงินได้รับเลือกตั้งก็จะเข้ามาถอนทุน

ประชาชนมีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น

การอยู่ร่วมกันอย่างภราดรภาพ อยู่อย่างฉันพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พลเมืองคุณภาพ การเลือกตั้งมีคุณภาพ

สุดท้ายเมื่อประชาชนมีพื้นฐานประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยก็สมบูรณ์

ขณะที่กติกาการเลือกตั้งใหม่ เฉพาะบัตรเลือกตั้งเป็นแบบทรีอินวัน ทั้ง ส.ส. เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเข้ามาด้วย เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือก

กกต.ก็เร่งสร้างกรรมการมืออาชีพประจำหน่วยเลือกตั้ง มีครู ก. ครู ข. กำลังฝึก เพื่อให้การเลือกตั้งมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด มีบัตรเสียน้อยที่สุด อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

ฉะนั้น ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง พรรคการเมืองจะต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงเกือบ 100 กลุ่มการเมืองที่มาขอจดแจ้งเตรียมตั้งพรรคการ เมือง ขณะนี้ยังไม่สามารถเรียกประชุมได้ ติดคำสั่ง คสช. ยังไม่ปลดล็อก

ระหว่างที่รอก็ต้องไปหาสมาชิกพรรคหรือผู้ร่วมจัดตั้งให้ได้ 500 คน เมื่อส่งรายชื่อมา กกต.ก็จะตรวจว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ รวมถึงชื่อพรรค ชื่อย่อ โลโก้พรรค

เมื่ออนุมัติเป็นพรรคการเมืองสมบูรณ์แบบ จะต้องหาสมาชิก ชำระค่าบำรุง สร้างสาขาพรรคไม่น้อยกว่า 4 สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้ง

การทำสาขาพรรคต้องมีสมาชิก 500 คน ก็ยากหน่อย เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจาก กกต.

แต่การเลือกตั้งครั้งแรกไม่ยาก ถ้าไม่มีสาขาพรรค ต้องมีตัวแทนพรรคระดับจังหวัด สมาชิกไม่ต่ำกว่า 100 คน เพื่อทำไพรมารีโหวตคัดเลือกคนที่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค

จะเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. การมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้สูงมาก

แสดงให้เห็นว่ามีเจตนารมณ์ต้องการให้พรรคพัฒนาไปเป็นสถาบันการเมือง

โดยเฉพาะสมาชิกพรรคถือเป็นกลไกส่วนสำคัญของพรรคการเมือง

ทีมข่าวการเมือง ถามว่า การทำไพรมารีโหวตเป็นเรื่องใหม่และใช้ครั้งแรก กกต.จะตรวจสอบอย่างไรว่าผู้สมัครแต่ละเขตของพรรคการเมืองปฏิบัติทำตามกฎหมายจริง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ บอกว่า กฎหมายกำหนดชัดเจนเป็นเรื่องของพรรคการเมือง

ถ้าพรรคการเมืองไหนไม่ทำไพรมารีโหวตในเขตเลือกตั้งนั้นๆ แล้วออกหนังสือรับรองส่งหนังสือยืนยันมายัง กกต. หากพรรคคู่แข่งร้อง กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ได้ทำไพรมารีโหวต ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีคณะกรรมการบริหารพรรค เหมือนคดีอาญามีโทษจำคุก

ส่วนผู้สมัคร ส.ส.ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน อาจได้มานั่งเป็น ส.ส.อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร

ตอนนี้สำนักงาน กกต.กำลังเปลี่ยนผ่านตำแหน่งเลขาธิการ กกต. คณะกรรมการ กกต. และกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ พร้อมถึงขั้นไหนแล้วที่จะรับมือการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ บอกว่า สำนักงาน กกต.มีหน้าที่อยู่แล้ว

แต่ กกต.ที่เป็นองค์กรอิสระเมื่อเปลี่ยนก็ต้องปรับตัวให้ได้ ช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะมีผลบ้างในช่วงเริ่มเรียนรู้ แต่สุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

เรายืนยันได้เตรียมพร้อมทุกอย่าง แต่ห่วงการใส่ร้ายป้ายสีผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อหวังผลทางการเมืองก็เตรียมตั้งวอร์รูม รับมือข่าวปลอม หรือเฟคนิวส์ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือว่าจะทำอย่างไร

กรณีการใส่ร้ายนอกจากจะเป็นคดีความแล้ว กฎหมายให้อำนาจ กกต.ลบข้อความนั้นจากโซเชียลมีเดียได้ โดยนำเข้าที่ประชุมพิจารณาว่าจะมีมติให้ลบข้อความนั้นๆหรือไม่ เพื่อให้รวดเร็วทันทีทันควัน หากปล่อยไว้จะสร้างความเสียหายแก่ผู้สมัคร

“การซื้อเสียงมีบทลงโทษตามกฎหมายที่แรง คงไม่มีคนกล้า แต่การใส่ร้ายบทลงโทษจะแรงกว่า ผลแพ้ชนะอยู่ที่โซเชียลมีเดียยิ่งถ้าใส่ร้ายโดยไม่รู้ว่าร้ายจริงหรือไม่ แต่คะแนนนิยมลดลงแล้ว

ฉะนั้น หากมีการใส่ร้าย จะทำอย่างไรลบข้อความนั้นออกจากโซเชียลมีเดียให้เร็วที่สุด”

ขอย้ำว่าการซื้อเสียงมีบทลงโทษค่อนข้างแรง และถ้าทำไพรมา–รีโหวตสมบูรณ์ทุกเขตเลือกตั้ง

รวมถึงการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง ที่ประกาศโฆษณา ให้คำนึงถึงความเห็นชอบของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน อย่างน้อยต้องมีรายการวงเงินที่ต้องใช้ ที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการความคุ้มค่า ประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย ผลกระทบ ความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

หากทำตามนี้ ไม่ว่าจะได้นักการเมืองหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เข้าสภา

เชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนาขึ้น.

ทีมการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  พิธา ฝ่าฝนลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์
  02:30

  พิธา ฝ่าฝนลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:57 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์