ไลฟ์สไตล์
100 year

พัฒนาการจังหวัด

ซี.12
6 มี.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

อีกกรมหนึ่งซึ่งมีการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด คือ กรมการพัฒนาชุมชน

ชุดแรกเป็นการย้ายสับเปลี่ยนจังหวัดของพัฒนาการจังหวัดอำนวยการระดับสูง 9 ราย ได้แก่

ข่าวแนะนำ

1.นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็น พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็น พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 3.นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็น พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ 4.นายสุริยะ กิตติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็น พัฒนาการจังหวัดปัตตานี 5.นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็น พัฒนาการจังหวัดลพบุรี 6.นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็น พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็น พัฒนาการจังหวัดระยอง 8.นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็น พัฒนาการจังหวัดสงขลา 9.นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็น พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้นเป็นการแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง 23 ราย คือ

1.นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน เป็น พัฒนาการจังหวัดชัยนาท 2.นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็น พัฒนาการจังหวัดยะลา 3.นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดตราด เป็น พัฒนาการจังหวัดชลบุรี 4.นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็น พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร 5.นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็น พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

6.นายประยุทธ เจริญทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็น พัฒนาการจังหวัดตาก 7.นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ 8.นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี 9.นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็น พัฒนาการจังหวัดชุมพร 10.นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็น พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11.นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็น พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม 12.นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น พัฒนาการจังหวัดเลย 13.นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็น พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 14.นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็น พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว 15.
นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็น พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

16.นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี 17.นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็น พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 18.นายชัยโรจน์ ธนสันติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็น พัฒนาการ จังหวัดสระบุรี 19.นางสาววาสนา บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็น พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 20.นายชำนาญ บุดาสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เป็น พัฒนาการจังหวัดพะเยา

21.นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22.นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เป็น พัฒนาการจังหวัดตรัง 23.นายจรินทร์ รอบการ หัวหน้ากลุ่มงาน สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
นี่คือผู้เติบโตในราชการบนวิถีแห่งการพัฒนาที่น่าชื่นชม.
“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการข้าราชการพัฒนาการจังหวัดกรมการพัฒนาชุมชนมุมข้าราชการราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15:51 น.