'นิด้าโพล' เผย ปชช.อยากเลือกตั้ง -ไม่เชื่อ จะทัน ก.พ. 62

ข่าว

'นิด้าโพล' เผย ปชช.อยากเลือกตั้ง -ไม่เชื่อ จะทัน ก.พ. 62

ไทยรัฐออนไลน์

4 มี.ค. 2561 13:45 น.

"นิด้าโพล" เผย ปชช.ร้อยละ 79.84 อยากเลือกตั้ง แต่ร้อยละ 25.76 ไม่เชื่อมั่นว่าเลือกตั้งจะเกิด ก.พ. 62 เหตุสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ไม่มีเลือกตั้งนั้น ชี้เป็นเพราะพรรคการเมืองยังไม่พร้อม นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังรับได้หากเลื่อนอีก เหตุอยากเห็นประเทศปฏิรูปก่อน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 61 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เชื่อมั่นหรือไม่กับการเลือกตั้ง ภายในเดือน ก.พ. 62" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 61 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้ง ภายในเดือน ก.พ. 62 ซึ่งจากการสำรวจ เมื่อถามถึงความเหมาะสมที่จะมีการเลือกตั้ง ภายในเดือน ก.พ. 62 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.60 ระบุว่า เหมาะสม ส่วนร้อยละ 20.40 ระบุว่า ไม่เหมาะสม

เมื่อถามถึงด้านความเชื่อมั่นว่า จะมีการเลือกตั้ง ภายในเดือน ก.พ. 62 โดยไม่มีการเลื่อนออกไปอีก มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 10.80 ระบุว่า เชื่อมั่นมากที่สุด เพราะจะได้ดำเนินการตามโรดแม็ป บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ร้อยละ 24.32 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างมาก เพราะเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาล เลื่อนการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้น่าจะทำจริง ขณะที่ ร้อยละ 23.76 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย เพราะยังไม่มีความพร้อม สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนร้อยละ 15.36 ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย เพราะมีการเลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งเลยทำให้ขาดความเชื่อมั่น และสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง และร้อยละ 25.76 ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะที่ผ่านมายังไม่มีอะไรที่ลงตัวเลยสักอย่าง สถานการณ์บ้านเมืองก็ยังไม่ปกติ
 
สำหรับปัจจัยหรือสาเหตุที่อาจจะทำให้ยังไม่มีการเลือกตั้งตามกำหนด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.64 ระบุว่า ปัญหาพรรคการเมืองยังไม่พร้อม รองลงมา ร้อยละ 21.20 ระบุว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีพอที่จะเลือกตั้ง ร้อยละ 21.12 ระบุว่า การยังไม่มีคณะกรรมการการเลือก (กกต.) ตั้งชุดใหม่ ส่วนร้อยละ 14.32 ระบุว่า ประชาชนยังต้องการให้รัฐบาลปัจจุบันทำงานต่อ และยังไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และร้อยละ 19.52 ระบุอื่นๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่เรียบร้อย บ้านเมืองยังไม่สงบ ยังมีความขัดแย้งในสังคม รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้ง และรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังอยากอยู่ต่อ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า ยอมรับได้หรือไม่ถ้าหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.16 ระบุว่า ยอมรับได้ เพราะอยากให้ทำการปฏิรูปประเทศก่อน บ้านเมืองยังต้องจัดการระบบและระเบียบอยู่ อะไรหลายๆ อย่างยังไม่ลงตัว ไม่เรียบร้อยเท่าไร การดำเนินการต้องใช้เวลา ต้องรอให้รัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองไปก่อน มีความเชื่อมั่นในตัวนายกฯ คิดว่ารัฐบาลคงมีเหตุผลที่สำคัญในการเลื่อนการเลือกตั้ง และคิดว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็คงไม่นาน ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ประชาชนทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ต่อต้าน ถ้าบ้านเมืองยังไม่สงบจริง ก็อยากให้บริหารประเทศต่อไป ขณะที่บางส่วนระบุว่า รัฐบาลบริหารงานดีอยู่แล้ว ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอีก ถ้าหากเลือกตั้งไปแล้ว ก็ไม่น่ามีอะไรดีขึ้น บ้านเมืองสงบดีแล้ว รองลงมา ร้อยละ 33.36 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ เพราะเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว อยากให้รัฐบาลทำตามที่ได้กำหนดไว้ อยากให้เป็นประชาธิปไตย ควรคืนอำนาจให้กับประชาชน เศรษฐกิจแย่มาก ทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในการมาลงทุนกับเรา และไม่ชอบการทำงานของรัฐบาล อยากให้บ้านเมืองดีขึ้นกว่านี้ และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า ตอนนี้ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.84 ระบุว่า อยากเลือกตั้ง เพราะอยากให้ประเทศชาติพัฒนา เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น อยากเห็นแนวทางการบริหารประเทศในรูปแบบใหม่ อยากให้ประชาคมโลกยอมรับประเทศไทย ต่างชาติจะได้เชื่อมั่นและกล้าเข้ามาลงทุนอยากให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ยึดอำนาจมานานแล้ว ควรคืนอำนาจให้กับประชาชน บ้านเมืองจะได้สงบ มีระเบียบมากขึ้น ขณะที่บางส่วนไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาล อยากให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ รองลงมา ร้อยละ 19.60 ระบุว่า ไม่อยากเลือกตั้ง เพราะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ยังไม่สงบเรียบร้อยดีเท่าไร การเมืองก็ยังวุ่นวายอยู่ รอให้ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง อยากให้โอกาสรัฐบาลบริหารงานต่อไป อยากเห็นการพัฒนาตามระบบของรัฐบาล ถ้ามีการเลือกตั้งก็จะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกอีกเหมือนก่อนหน้านี้ ไม่รู้ว่าที่เลือกเข้ามาจะพัฒนาประเทศชาติได้ดีแค่ไหน ที่ผ่านมายังไม่มีพรรคการเมืองไหนที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่บางส่วนระบุว่า รัฐบาลบริหารงานดีอยู่แล้ว บ้านเมืองสงบดีอยู่แล้ว อยากอยู่แบบนี้ตลอดไป ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  “ทนายเดชา” เผยภาพลับ “แตงโม” หลุด แต่แม่ไม่อยากแจ้งความ แม่ไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆ
  03:08

  “ทนายเดชา” เผยภาพลับ “แตงโม” หลุด แต่แม่ไม่อยากแจ้งความ แม่ไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆ

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:56 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์