ไลฟ์สไตล์
100 year

แถลงการณ์สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กังวลผู้ใช้เสรีภาพ ชุมนุมสกายวอล์ก

ไทยรัฐออนไลน์
2 ก.พ. 2561 07:35 น.
SHARE

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์กังวลต่อการดำเนินคดีกับผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงออก กรณีชุมนุมที่บริเวณสกายวอล์ก กรณีบุคคลทั้ง 7 ถูก คสช.แจ้งความดำเนินคดี  

สืบเนื่องจาก พันเอกบุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจปทุมวัน เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง 7 คน อันได้แก่ 1.นายรังสิมันต์ โรม 2.นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ 3.นางสาวณัฎฐา มหัทธนา 4.นายอานนท์ นำภา 5.นายเอกชัย หงส์กังวาน 6.นายสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ 7.นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ซึ่งนายเนติวิทย์เป็นนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากทางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ 25 มกราคม เวลา 21.00 น. และวันที่ 27 มกราคม เวลา 19.00 น. โดยบุคคลทั้ง 7 ถูกตั้งข้อหาอย่างน้อย 2 ข้อหา คือ 1.ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 และ 2.กระทำการยุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเห็นดังต่อไปนี้

ข่าวแนะนำ

1.คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งอาศัยอำนาจมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 นั้นได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจระบุขอบเขตของการชุมนุม หรือมั่วสุมทางการเมืองได้อย่างกว้างขว้าง โดยปราศจากความรับผิด ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายที่จำกัดและละเมิดสิทธิเกินความจำเป็นและขัดต่อความได้สัดส่วน สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ขัดต่อมาตรา 34 และมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้รับรองเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมไว้ และขัดต่อหลักนิติรัฐซึ่งเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดแจ้ง

2.ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของพันธกรณีระหว่างประเทศหลายฉบับ มีพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม โดยรัฐไทยต้องให้การรับรอง เคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 19 ซึ่งให้การรับรองว่าบุคคลมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง ซึ่งกติกาดังกล่าวนั้นประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2540

3.การใช้เสรีภาพในการแสดงออกนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนย่อมมีสิทธิในการแสดงออกและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในฐานะผู้บริหารภาษีของประชาชน สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าควรมีการสนับสนุนและเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐควรให้การเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

ด้วยเหตุนี้ ทางสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าว และหวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเคารพเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมของประชาชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย ตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนในตลอดระยะเวลา 3 ปี

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงการณ์สิทธิเสรีภาพชุมนุมสกายวอล์กข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 19:51 น.