นปร.9 เข้าทำงาน

ข่าว

นปร.9 เข้าทำงาน

ซี.12

  4 ธ.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  ข้าราชการพันธุ์ใหม่ตามโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 (นปร.รุ่นที่ 9) ได้สำเร็จจากการศึกษาอบรมของโครงการแล้วหลังตรากตรำมายาวนาน 22 เดือน

  สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ตลอดจนมีความสามารถในการเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการ และด้านการบริหาร

  ปัจจุบันมี นปร.สำเร็จจากโครงการฯ และไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่างๆแล้ว 9 รุ่น จำนวน 316 คน โดยในปี 2560 นปร.รุ่นที่ 9 จำนวน 38 คน ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการต่างๆ รวม 26 ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

  1.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มี 4 ราย คือ 1.นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 2.นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 3.นางสาวศมาพร สัตยสัณห์สกุล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4.นายรชต ละอองเทพ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  2.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี มี 3 ราย คือ 1.นางสาวมนพะงา เล็กขาว นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ 2.นางสาวพรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 3.นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

  3.กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี 3 ราย คือ 1.นางสาวญาใจ วัฒนปรีดา นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 2.นางสาวตรองจุติ ศิลาคุปต์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 3.นางสาวเพ็ญลักษณ์ ปรคุณหนูพึ่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

  4.สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี 2 ราย คือ 1.นางสาวพรเฉลิม ดีใจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 2.นายปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

  5.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี 2 ราย คือ 1.นายปณิธาน พิชาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2.นายทชากร หอมหวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  6.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มี 2 ราย คือ 1.นายเฉลิมรัฐ เตชะเกษม นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินชำนาญการ 2.นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชัยเศรษฐ์ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ

  7.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มี 2 ราย คือ 1.นายภัทรพล กมลศิลป์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 2.นายขจรศักดิ์ คุปต์กาญจนากุล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  8.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มี 2 ราย คือ 1.นางคีตยา ฮูเวอร์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ 2.นายจิรพล อ่อนอุระ นิติกรปฏิบัติการ

  9.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีรายเดียวคือนางสาวสุวคนธ์ เจียรณัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  10.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีรายเดียวคือ นางสาวภัทรณัฐ วุฒิวัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  นี่เป็น 10 กรมแรก ยังมีอีก 16 กรมที่รับ นปร.9 จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  กลุ่มราศีแต้มบุญทำงาน วาสนามาเยือน สำเร็จสมหวัง : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
  03:54

  กลุ่มราศีแต้มบุญทำงาน วาสนามาเยือน สำเร็จสมหวัง : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

  ApplicationMy Thairath

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 04:29 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์