Thairath Logo
กีฬา

ถึงอนิจกรรม

Share :
line-share-logo

ภาพกิจกรรมสุดท้ายของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีต รมว.ต่างประเทศ ที่ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หลังมีอาการวูบและแน่นหน้าอก แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้.

อ่านเพิ่มเติม...
สุรินทร์ พิศสุวรรณสุรินทร์ พิศสุวรรณ เสียชีวิตอดีตเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ เสียชีวิตข่าวหน้า 1