king10
Thairath Logo
กีฬา

ประกาศสำนักนายกฯ 'บิ๊กบี้' ไขก๊อกเก้าอี้เบอร์ 1 จับกัง ทางการแล้ว

Share :
line-share-logo

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ "พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล" ลาออกจากตำแหน่ง รมว.แรงงานแล้ว

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ศิริชัย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ดูรายละเอียดที่นี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/268/1.PDF

อ่านเพิ่มเติม...
ศิริชัย ดิษฐกุลบิ๊กบี้ ลาออกบิ๊กบี้ ไขก๊อกรมว.แรงงานราชกิจจานุเบกษาข่าวทั่วไป