ไลฟ์สไตล์
100 year

อธิบดีใหม่ (2)

ซี.12
3 ต.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

อธิบดีใหม่ที่ยังค้างอยู่จากเมื่อวานนี้ที่เข้า ครม. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งคู่คือ นายสุรจิตต์ อินทรชิต เป็น เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ นายโอภาส ทองยงค์ เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรฯนี้ในเดือนถัดมามีเรื่องตั้งอธิบดีเข้า ครม.อีกครั้งขอยกมากล่าวถึงเสียเลยจะได้เป็นหมวดหมู่เดียวกันคือ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ จากรองอธิบดีเป็นอธิบดีกรมชลประทาน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ จากรองอธิบดีเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นางสาวสมสุข สลักเพ็ชร จากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็น เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายวิณะ โรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น เลขาธิการสำนักงานเศรฐกิจ การเกษตร

ข่าวแนะนำ

ของกระทรวงพาณิชย์ คือ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น อธิบดีกรมการค้าภายใน และมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง มาเป็น อธิบดี คือ นางกุลณี อิศดิศัย เป็น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

15 สิงหาคมมีเรื่องการแต่งตั้งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือ นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงเป็น อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

29 สิงหาคม ของกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม มี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายรัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการ กระทรวง เป็น เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ของกระทรวงศึกษาธิการมี นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร จากรองเลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 กันยายน มีเรื่องการโยกย้ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุม มลพิษ เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาวันที่ 19 กันยายน มีของกระทรวงยุติธรรม คือ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ จากรองอธิบดีขึ้นเป็นอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับ นายประสาร มหาลี้ตระกูล จากรองอธิบดี ขึ้นเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้ง นางอุมาพร สุขม่วง จากรองอธิบดีขึ้นเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

26 กันยายน การประชุม ครม.นัดสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เห็นชอบการแต่งตั้ง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม เป็น อธิบดีกรมเจ้าท่า

อธิบดีใหม่อีกคนคือ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ถูก ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานก็ได้ย้ายกลับมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีใหม่ครม.ผู้ตรวจราชการมุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08:07 น.