การเมืองโค้งสุดท้ายไร้สัญญาณกดดัน สนช. : คว่ำกฎหมายเลือกตั้ง

ข่าว

การเมืองโค้งสุดท้ายไร้สัญญาณกดดัน สนช. : คว่ำกฎหมายเลือกตั้ง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

2 ต.ค. 2560 05:01 น.

บันทึก

จังหวะนี้บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถูกจับตามองเป็นพิเศษ

เพราะเป็นกลไกสุดท้ายที่จะเฉลยธงคำตอบว่า การเลือกตั้งตามโรดแม็ปมีโอกาสเกิดขึ้นตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศย้ำเอาไว้

ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนว่า ภายใน 150 วันต้องดำเนินการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ให้สะเด็ดน้ำนับแต่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกอบด้วย พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ร.บ.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มีผลบังคับใช้

มาถึงวันนี้กฎหมายสองฉบับแรกฉลุยผ่านด่านนี้ไปแล้ว เหลือเพียงกฎหมายสองฉบับหลังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน กรธ. จะส่งร่างกฎหมายลูกตามกรอบเวลา 240 วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ให้ สนช.พิจารณาให้ทันในกรอบเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมายลูกแต่ละฉบับ

หาก สนช.พิจารณาไม่เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ถือว่า สนช.เห็นชอบตามที่ กรธ.เสนอ

เมื่อที่ประชุม สนช.พิจารณาเสร็จให้ส่งกฎหมายลูกให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องหรือ กรธ.พิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือ กรธ.เห็นกฎหมายลูกไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้ประธาน สนช.ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมายลูกนั้น

และให้ สนช.ตั้ง กมธ.วิสามัญคณะหนึ่ง 11 คน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและ สนช.และ กรธ.ที่คณะ กรธ.มอบหมาย ฝ่ายละ 5 คน

พิจารณาแล้วเสนอต่อ สนช.ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ

ถ้า สนช.มีมติไม่ถึง 2 ใน 3 ให้ถือว่าเห็นชอบ

ถ้ามี “มติไม่เห็นชอบ” ด้วยเสียงเกิน 2 ใน 3 ให้ “ร่างนั้นเป็นอันตกไป”

ที่ผ่านมาการพิจารณากฎหมายลูก โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองและ พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องขับเคี่ยวกันถึงขั้นตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม ซึ่งสุดท้าย สนช.มีมติเห็นชอบ

ยังไม่มีร่างฉบับใดตกไปวนกลับไปสู่ กรธ.ให้ยกร่างใหม่อีกครั้ง แต่ขณะนี้มีกระแสข่าวหนาหูว่ามีสัญญาณ สนช.จะคว่ำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อเลื่อนโรดแม็ปออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ข้อเท็จจริงเป็นประการใด นายพีรศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. ให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง ว่า ขั้นตอนการทำงานของ สนช. โดยเฉพาะการพิจารณาร่างกฎหมายทั่วไป และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูก ถ้าเป็นร่างกฎหมายทั่วไปที่รัฐบาลเสนอเข้ามา วิปรัฐบาลและวิป สนช.จะหารือกัน

กฎหมายหลายฉบับที่ออกไป ไปปลดล็อกช่วยชาวบ้าน เช่น กฎหมายทวงหนี้ กฎหมายบางฉบับก็ออกมาลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่บางเรื่อง บางนโยบายก็ขาดการสื่อสารถึงประชาชน

ฉะนั้นภารกิจเหล่านี้หลังพิจารณากฎหมายลูกครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด สนช.จะวางแผนลงลุยพื้นที่ 77 จังหวัด แบ่งเป็น 8 กลุ่มจังหวัด ในช่วงเดือน ก.พ.61 เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นถึงผลประโยชน์ของกฎหมายแต่ละฉบับว่าเป็นอย่างไร

แม้การออกกฎหมายบางฉบับ เช่น พ.ร.บ.4 ชั่วโคตร ฝ่ายการเมืองมองว่า สนช.พิจารณากฎหมายบนความอคติทางการเมือง แต่จะต้องเข้าใจว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เราต้องเข้าใจที่นักการเมืองมองแบบนั้น แต่ยืนยันว่า สนช.ทำอย่างรอบคอบ

ขณะเดียวกันการออกกฎหมายลูก เป็นเรื่องของ กรธ. สนช.ก็หารือกันมาตลอด เชิญมาพบบ้าง เพื่อทำความเข้าใจ กรธ.ส่งกฎหมายลูกให้ สนช.พิจารณาแล้ว 7 ฉบับ

ประกอบด้วย พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ร.บ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

เหลือเพียง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ร.บ.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การพิจารณากฎหมายลูกขึ้นอยู่ที่เจตนารมณ์ของแต่ละฉบับ ทุกอย่างมีเหตุและมีผล หลัง กรธ.ส่งมา สนช.มีกรอบเวลา 60 วัน สนช.ตระหนักตลอดว่ากฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับสำคัญ หากไม่ศึกษาล่วงหน้าก็จะพิจารณาไม่ทันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้

จึงตั้งคณะกรรมการศึกษากฎหมายลูกล่วงหน้า เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกต. ส่งร่างมาถึง กรธ. สนช.ก็ขอร่างมาศึกษาเป็นคู่ขนานกันไป เพื่อช่วยกันแสดงความเห็น ขั้นตอนการพิจารณามันจะได้รวดเร็วขึ้น

หากพบประเด็นใดสมควรจะต้องแก้ไข เราก็ส่งไปให้ กรธ. ถือเป็นการเตรียมความพร้อม หารือล่วงหน้าไปในตัว ไม่ใช่ว่า กรธ.และ สนช.ไม่ได้ปรึกษาหารือกันเลย

นอกจาก กรธ.จะไม่ฟัง สนช. อาจจะแค่แก้ไขบ้าง ซึ่งในขั้นสุดท้ายอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ สนช.

หาก กรธ.รับฟังไปด้วยโอกาสพลิกผันถึงขั้นล้มก็เกิดขึ้นยาก

โดยเฉพาะเป็นสิ่งที่สังคมหวั่นวิตกว่า สนช.จะพลิกตีตกร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส.หรือร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว.หรือไม่ ซึ่งจะมีผลทำให้โรดแม็ปการเลือกตั้งขยับออกไปอีก

หากยึดตามโรดแม็ปการเลือกตั้งจะมีประมาณในช่วงเดือน พ.ย.61

ทีมข่าวการเมือง ถามว่า สมมติร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ผ่าน สนช. ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการยกร่างใหม่ นายพีรศักดิ์ บอกว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบเวลาเอาไว้ก็จริง

แต่ กรธ.มีหน้าที่ร่างใหม่ถึงแม้จะพ้น 240 วันในการร่างกฎหมายลูกครั้งแรก และอาจารย์มีชัยได้ให้ความมั่นใจกับสังคมไปแล้วว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานในการแก้ประเด็นที่มีปัญหา ไม่ใช่กลับไปยกร่างใหม่ทั้งหมด

แม้สังคมและฝ่ายการเมืองได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรธ.และ สนช.รู้กันว่ามีประเด็นไหนบ้างที่จะทำให้กฎหมายคว่ำในชั้น สนช. นายพีรศักดิ์ บอกว่า เจ้าของกฎหมาย ฝ่ายที่ยกร่าง และฝ่ายที่เห็นชอบ หากคุยกันรู้เรื่องคงไม่เกิดปัญหา

“ผมยังมั่นใจว่าหากสังคมสนใจมากขนาดนี้ กรธ.หรือ สนช.คงไม่เอาศักดิ์ศรีไปเสี่ยง”

ทีมข่าวการเมือง ถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ยกร่างเสร็จใหม่มีโอกาสผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สูงมาก สุดท้าย สปช.สายทหารเดินเกมคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวภายในไม่กี่วัน

โอกาสแบบนั้นจะเกิดกับร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชั้น สนช.ได้มากน้อยแค่ไหน นายพีรศักดิ์ บอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำไปเป็นกฎหมายแม่ เพราะไม่สามารถแก้ไขในบางประเด็นได้

แต่ร่างกฎหมายลูกซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติเป็นตัวการันตี ฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

หากสุดท้ายถึงเวลานั้น สนช.คว่ำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับใดฉบับหนึ่งจริงๆจะชี้แจงสังคมอย่างไร นายพีรศักดิ์ บอกว่า สังคมจะต้องโฟกัสมาที่ สนช. เราต้องตอบให้ได้ว่ามีเหตุผลอะไรในการคว่ำร่าง

หากตอบไม่ได้คงไม่กล้าทำ เขาต้องคิดเหมือนกัน

ทีมข่าวการเมือง ถามว่ามีกระแสข่าวมีใบสั่งคว่ำร่างกฎหมาย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายพีรศักดิ์ บอกว่า ขอยืนยันรัฐบาลไม่เคยมาหารือในเรื่องนี้ไม่มีจริงๆ

เคยถามท่านประธานพรเพชร ท่านสุรชัย (นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.) ต่างได้รับ คำยืนยันว่าไม่มีจริงๆ

สมมติกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งถูกคว่ำ สุดท้ายการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นแน่ นายพีรศักดิ์ บอกว่า

สุดท้ายจะต้องมีการเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

ณ เวลานี้ยังมีการเลือกตั้งตามโรดแม็ป

หากเป็นไปตามโรดแม็ปก็คงประมาณเดือน พ.ย.61

ขอยืนยันว่าไม่มีใบสั่ง.

ทีมการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ป้ายหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน สโลแกนสุดปัง
03:45

ป้ายหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน สโลแกนสุดปัง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:27 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์