ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สนช.ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาร่าง พ.ร.ป.กสม.

  ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ย. 2560 17:10 น.
  SHARE

  สนช.เห็นชอบตั้ง กมธ.3 ฝ่าย พิจารณาร่าง พ.ร.ป.กสม. ตาม ม. 267 วรรค 5 รธน.60 จำนวน 11 คน

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พ.ศ...(กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ) ตามมาตรา 267 วรรคห้า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 คน ประกอบด้วยสัดส่วนของ กรธ. 5 คน ได้แก่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์, พล.ต.วิระ โรจนวาศ, นางจุรี วิจิตรวาทการ นายนรชิต สิงหเสนี และนายเธียรชัย ณ นคร

  ส่วนสัดส่วน สนช. 5 คน ประกอบด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์, พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล, นางสุวิมล ภูมิสิงหราช, นายสมชาย แสวงการ และ นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. เพื่อพิจารณากรณีที่ประธาน กสม.ได้มีข้อโต้แย้งมาว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น ทั้งนี้ กำหนดการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่แต่งตั้ง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ร่าง พ.ร.ป.กสม.กสม.กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายสนช.กก.สิทธิมนุษยชนข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้