king10
Thairath Logo
กีฬา

ทางหลวงปรับปรุงทางส่งเสริมท่องเที่ยวเกาะสมุย

Share :
line-share-logo

(ภาพจาก Google Maps)

กรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการบูรณะทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนสายทางรอบเกาะสมุยตอน 2 ระหว่าง กม.40+100-กม.50+063 ระยะทาง 9.9 กิโลเมตร แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนชาวเกาะสมุยตลอดจน นักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรด้วยความสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนสายทางรอบเกาะสมุย เดิมชื่อ ถนนทวีราษฎร์ภักดี เป็นเส้นทางสายรอบเกาะสมุย ผ่านย่านชุมชนต่างๆ อ้อมรอบเกาะกลับมาที่จุดเดิมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เป็นถนนวงแหวนรอบตัวเกาะ ความยาวทั้งสิ้น 50 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ งบประมาณ 383,929,755 บาท โครงการก่อสร้างสายทางรอบเกาะสมุยนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ปัจจุบันแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลือจะดำเนินการต่อไปในปี 2561 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย.

อ่านเพิ่มเติม...
ปรับปรุงทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4169เกาะสมุยถนนรอบเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี