ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เซ็น MOU วิชาการ ร่วม ม.อ. วางแผนพัฒนาเทศบาล

  ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ค. 2560 16:25 น.
  SHARE

  สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เตรียมวางแผนพัฒนาเทศบาลภาคใต้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ หรือ สนท. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำความรู้ด้านวิชาการนำไปสู่การกำหนดทิศทางของท้องถิ่นในอนาคต โดยมี ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะนักวิจัยและคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภคาใต้ และคณะผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สงขลา เข้าร่วม

  นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เป็นแผนความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปี คือ ระหว่างปี 2560-2563 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก ได้กำหนดจัดโครงการวิจัยชื่อ "อนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ในระยะ 20 ปี" และมีโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงานเทศบาลภาคใต้สถานการณ์ปัจจุบัน, การวิจัยอนาคตเทศบาล, ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ และโครงการศึกษากฎหมายการกำกับดูแลด้านการเงินและการคลัง

  อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลภาคใต้ และปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของท้องถิ่นและสถานการณ์ประเทศและโลกปัจจุบัน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ลงนามร่วมมือทางวิชาการม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้