หอการค้าพัทลุงหนุนภาครัฐ ฉีดวัคซีนฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

ข่าว

  หอการค้าพัทลุงหนุนภาครัฐ ฉีดวัคซีนฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  2 ต.ค. 2564 04:55 น.

  ผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 สร้างความเสียหายให้กับประเทศไปทุกส่วน ทั้งภาคการเกษตร ธุรกิจการค้าการลงทุน และภาคการท่องเที่ยว

  เช่นเดียวกับ จ.พัทลุง เมืองอู่ข้าวอู่น้ำและแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองของภาคใต้ที่อุดมไปด้วย “เขา ป่า นา เล” ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ น.ส.พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

  ในฐานะเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คณะผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าฯ จึงร่วมกันจัดกิจกรรม “พัทลุงร่วมใจ พัทลุงปลอดภัย” ด้วยการจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” มาฉีดให้กับพี่น้องชาวพัทลุง

  น.ส.พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการหอการค้า ถ่ายภาพร่วมกับ นพ.จรุง บุญการณ์ ผอ.รพ.พัทลุง และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันเปิดกิจกรรม “พัทลุงร่วมใจ พัทลุงปลอดภัย” ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งหอการค้าฯ ได้รับจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้แก่ชาวพัทลุง ที่ รพ.พัทลุง.
  น.ส.พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการหอการค้า ถ่ายภาพร่วมกับ นพ.จรุง บุญการณ์ ผอ.รพ.พัทลุง และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันเปิดกิจกรรม “พัทลุงร่วมใจ พัทลุงปลอดภัย” ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งหอการค้าฯ ได้รับจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้แก่ชาวพัทลุง ที่ รพ.พัทลุง.

  โดยมี นพ.จรุง บุญการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และ นพ.วุฒิชัย ดิลกธราดล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ระดมทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนที่ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง

  เป้าหมายเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการร่วมกันแก้ปัญหาโรคระบาด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

  ที่สำคัญสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ ช่วยสร้างงาน สร้างเงิน สร้างฐานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งมั่นคงให้กับชาวบ้านในพื้นที่

  น.ส.พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง เดินหน้าร่วมจัดฉีดวัคซีนให้แก่ชาวพัทลุงได้ตามเป้าเกือบ 100%.
  น.ส.พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง เดินหน้าร่วมจัดฉีดวัคซีนให้แก่ชาวพัทลุงได้ตามเป้าเกือบ 100%.

  น.ส.พสุกานต์ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6,842 โดส นำมาฉีดให้กับประชาชน โดยแบ่งให้บริการ 2 รอบ

  รอบแรกวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานในสถานประกอบการทุกประเภทจำนวน 400 โดส รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สั่งจองวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ของหอการค้าฯ จำนวน 4,444 โดส รวม 2,222 คน และรอบที่ 2 วันที่ 20 กันยายน ฉีดให้กับประชาชนอีก 1,998 โดส รวม 999 ราย

  นพ.จรุง บุญการณ์ ผอ.รพ.พัทลุง ร่วมหารือกับ น.ส.พสุกานต์ ลาภานุ พัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ระหว่างเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้ชาวพัทลุง.
  นพ.จรุง บุญการณ์ ผอ.รพ.พัทลุง ร่วมหารือกับ น.ส.พสุกานต์ ลาภานุ พัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ระหว่างเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีนให้ชาวพัทลุง.

  หอการค้าฯ ยังมอบชุด PPE จำนวน 888 ชุด, ชุด Isolation Gown จำนวน 1,888 ชุด, หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,888 ชิ้น มูลค่ากว่า 337,520 บาท และมอบอาหารกล่องให้กับโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย

  อีกทั้งก่อนหน้านี้หอการค้าฯได้ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ไปแล้ว 100 ราย ที่โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง

  นายแพทย์จรุง บุญการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง
  นายแพทย์จรุง บุญการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง

  “ผลการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลามจนมีเสียงเรียกร้องให้หอการค้าฯจัดกิจกรรมในรอบที่ 3 แต่เนื่องจากเดือนตุลาคมนี้จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรวัคซีนต่างๆ เป็นจำนวนมาก หอการค้าฯ จึงได้ยุติโครงการไปก่อน” น.ส.พสุกานต์ กล่าว

  ขณะนี้ในส่วนของผู้ประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ใน จ.พัทลุง ได้รับการฉีดวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกเกือบ 100 % แล้ว ถือว่าเป็นไปตามเป้า เป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการค้าการลงทุนให้กับภาคธุรกิจ

  คณะผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าจังหวัดพัทลุงร่วมกันบริจาคชุด PPE, ชุด Isolation Gown, หน้ากากอนามัย N95 รวมมูลค่ากว่า 337,520 บาท ให้กับ รพ.พัทลุง.
  คณะผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าจังหวัดพัทลุงร่วมกันบริจาคชุด PPE, ชุด Isolation Gown, หน้ากากอนามัย N95 รวมมูลค่ากว่า 337,520 บาท ให้กับ รพ.พัทลุง.

  จากนี้ไปหอการค้าฯจะประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันวางแผนในการเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยว จ.พัทลุง ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

  ประชาชนลงทะเบียนเข้าคิวนั่งรอฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้รับจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดให้ชาวพัทลุง จำนวน 6,842 โดส.
  ประชาชนลงทะเบียนเข้าคิวนั่งรอฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ หอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้รับจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดให้ชาวพัทลุง จำนวน 6,842 โดส.

  ด้าน นพ.จรุง กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลพัทลุงรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ

  พยาบาล รพ.พัทลุง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ ที่ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง ท่ามกลางความดีใจของทุกคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด.
  พยาบาล รพ.พัทลุง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ ที่ห้องประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง ท่ามกลางความดีใจของทุกคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด.

  ถือเป็นความโชคดีของชาวพัทลุงที่หอการค้าฯ จัดวัคซีนทางเลือกให้กับทุกกลุ่มอายุ เป็นการเพิ่มเติมที่รัฐบาลจัดให้อยู่แล้ว ถือว่าช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาวพัทลุง

  ไม่ว่าไวรัสโควิด–19 จะหนักหนาสาหัสเพียงใด หากคนไทยร่วมกันคนละไม้คนละมือ เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน.

  สุธรรม คงเพชร รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19วัคซีนโควิดหอการค้าพัทลุงพัทลุงซิโนฟาร์มจรุง บุญการณ์วุฒิชัย ดิลกธราดลสุธรรม คงเพชร

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15:50 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์