ภูเก็ต คุมเข้มม้าทรง เทศกาลถือศีลกินผัก 64 ลดขั้นตอน พิธีกรรม ป้องกันโควิด (คลิป)

ข่าว

  ภูเก็ต คุมเข้มม้าทรง เทศกาลถือศีลกินผัก 64 ลดขั้นตอน พิธีกรรม ป้องกันโควิด (คลิป)

  ไทยรัฐออนไลน์

  20 ก.ย. 2564 17:42 น.

  พ่อเมืองภูเก็ต ออกคำสั่งป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก 2564 โดยแต่ละศาลเจ้างดม้าทรงแสดงอภินิหารทิ่มแทงร่างกาย ลดพิธีกรรมในงานประจำปี ระหว่าง 5-15 ต.ค.นี้

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5560/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 64 โดยกำหนดมาตรการในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดังนี้ มาตรการด้านการป้องกันโรค 1. ให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีกรรมเป็นการภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเฉพาะคณะกรรมการที่มีหน้าที่-ม้าทรงและผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นตามที่ผู้บริหารศาลเจ้ากำหนด โดยให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 2. ม้าทรงทุกคนและพี่เลี้ยง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในศาลเจ้าทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยได้รับการตรวจ (Antigen Test Kit) ATK ก่อนเริ่มประเพณี 1 วัน และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ของประเพณี ทั้งนี้หากพบมีผู้ใดมีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้ไปตรวจที่สถานพยาบาลและงดร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้บริหารศาลเจ้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบและควบคุมกำกับในกรณีดังกล่าว 3. ลดขั้นตอนและพิธีกรรมให้เหลือเท่าที่จำเป็น หากมีพิธีกรรมที่จะต้องออกนอกสถานที่ให้ใช้ขบวนรถแทนการเดินเท้า

  4. ลดจำนวนม้าทรงและพี่เลี้ยง ให้ประทับทรงเท่าที่จำเป็น และงดการแสดงอภินิหารของม้าทรง 5. ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ศาลเจ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในทุกพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A 6. ลดจำนวนจุดไหว้ให้เหลือเท่าที่จำเป็นและกำหนดจุดปักธูปสำหรับประชาชนให้อยู่ภายนอกห้องที่มีอากาศถ่ายเท 7. ห้ามมิให้ร้านค้าจำหน่ายประทัด (ยกเว้นประทัดแพที่ได้รับอนุญาต) และห้ามจุดพลุ ดอกไม้เพลิงและเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงอันตรายตามประกาศของจังหวัดภูเก็ต 8. การจัดโรงครัว ให้จัดเท่าที่จำเป็น และไม่ควรจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยให้แต่ละศาลเจ้ากำหนดรูปแบบการแจกจ่ายอาหารที่ลดความแออัดและให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้คำแนะนำ ภายใต้การควบคุมกำกับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ตามผนวก ก.แนบท้ายคำสั่งนี้ 9. การรวมกลุ่มกันของทุกกิจกรรม ห้ามรวมกลุ่มเกิน 100 คน ทั้งนี้ให้รวมทุกประเภทและเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

  ส่วนมาตรการควบคุมโรค 1. กรณีพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรม หรือโรงครัว หรือสถานที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าบริเวณศาลเจ้า ให้สถานพยาบาลในพื้นที่นำตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและกักตัวผู้สัมผัสตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แล้วให้ปิดบริเวณนั้นอย่างน้อย 3 วัน เพื่อล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากนั้น จึงให้ผู้ปฏิบัติงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติงานต่อได้ 2. กรณีพบว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศาลเจ้าเป็นผู้ติดเชื้อและผลการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ใดในศาลเจ้า/ร้านค้า บริเวณศาลเจ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค 3. กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วม ให้พิจารณาปรับลดกิจกรรม ลดจำนวนคนเข้าร่วม และหากพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วมให้ยุติการจัดงานเพื่อควบคุมการระบาดของโรค

  และให้ศาลเจ้าทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 ในแต่ละอำเภอให้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอของแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5-15 ต.ค.64

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กินเจ64เทศกาลกินเจเทศกาลถือศีลกินผักเทศกาลเจ ภูเก็ตม้าทรงโควิด-19ป้องกันโควิดโควิดภูเก็ตข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 01:18 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์