ไลฟ์สไตล์
100 year

น่าห่วงโควิดร.ร.มัรกัสยะลา นักเรียนกลับบ้านพบติดเชื้อเพิ่มหลายจังหวัด

ไทยรัฐออนไลน์
19 มิ.ย. 2564 21:12 น.
SHARE

เผยโควิดคลัสเตอร์ โรงเรียนมัรกัส หรือศูนย์ดะวะห์ ยะลา ลามหลายจังหวัด ตรวจพบนักเรียนที่เดินทางกลับบ้าน ติดเชื้อจำนวนมาก ทั้งปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล สุราษฎร์ฯ รวมแล้วเกือบ 100 คน 

วันที่ 19 มิ.ย. ที่ จ.ยะลา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนง.สาธารณสุข จ.ยะลา รายงานสถิติวันที่ 19 มิ.ย. พบเพิ่มอีกจำนวน 42 ราย อ.เมืองยะลา 13 ราย อ.บันนังสตา 11 ราย อ.เบตง 10 ราย อ.กรงปินัง 4 ราย อ.ธารโต 3 ราย และ อ.กาบัง 1 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.ยะลา เพิ่มขึ้นเป็น 743 ราย

ข่าวแนะนำ

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา/ผกก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ยะลา จึงได้ออกคำสั่งหลายฉบับ กำหนดพื้นที่เสี่ยงห้ามเข้าออกพื้นที่บ้านลาเตาะ บ้านย่อยบ้านลาแล หมู่ 5 ต.กาบัง อ.กาบัง และคำสั่งติดตามอีกฉบับ งดละหมาดที่มัสยิดในหมู่บ้านดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนั้นยังมีคำสั่งห้ามเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านบ้านบือซู หมู่ 6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา

ด้านนายธราวุธ ช่วยเกิด นอภ.เมืองยะลา จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครอง ต.สะเตงนอก พร้อมกำลังพล ชคต. ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ไปดำเนินการวางท่อซีเมนต์บนถนน ปิดเส้นทาง เข้า-ออก รอยต่อระหว่างบ้านเปาะยานิ หมู่ 3 ต.สะเตงนอก กับเขตติดต่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคำสั่ง ปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีรายงานจาก สนง.สาธารณสุข จ.ยะลา ระบุว่า นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาในศูนย์มัรกัสยะลา หรือศูนย์ดะวะห์ ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา ที่เดินทางออกนอกพื้นที่ช่วงที่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนและก่อนศูนย์ฯ มีคำสั่งปิด ได้รับการประสานจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ไปตรวจหาเชื้อใน รพ.สต.และสถานีอนามัยในท้องที่ของตน ปรากฏว่า ที่ อ.กาบัง ผลการตรวจ จำนวน 5 ราย ติดเชื้อทุกราย อ.บันนังสตา ตรวจ 4 ราย พบเชื้อ 2 ราย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ตรวจ 8 ราย พบเชื้อ 7 ราย และ จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจหาเชื้อ 8 ราย พบ 7 ราย

กรณีดังกล่าวมีรายงานด้วยว่า ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจะนะ (ศปก.อ.จะนะ) จ.สงขลา มีประกาศด่วน สืบเนื่องจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนักเรียนมัรกัสยะลา ในพื้นที่ อ.จะนะ จำนวน 18 ราย ให้ผู้ไปสัมผัส ผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไปรายงานตัวต่อ จนท.สาธารณสุข อสม.และผู้นำท้องถิ่น พร้อมขอความร่วมมือให้งดออกจากบ้านไปตลาดนัดหรือที่ชุมชน ที่แออัดและงดปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด อย่างน้อย 14 วัน

มีรายงานเพิ่มเติมว่า จ.ยะลา เตรียมเปิด รพ.สนามเพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ที่ ร.ร.ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.ต.บุดี อ.เมืองยะลา ซึ่งเป็นที่ตั้ง รพ.สนามแห่งแรก ทั้งนี้ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมนายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผอ.ร.ร.ศึกษาพิเศษฯ ได้ร่วมกันสำรวจตรวจดูความพร้อมของอาคารอีกหลังที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน เตรียมดำเนินการจัดตั้งเป็น รพ.สนามอีกแห่ง ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของ จ.ยะลา ที่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น

จากแนวโน้มการแพร่ระบาด ทำให้ รพ.ศูนย์ยะลา ประกาศงดบริการด้านต่าง อาทิ แพทย์แผนไทย เวชกรรมฟื้นฟู ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตลอดจนงดการผ่าตัดทำหัตถการ และบริการด้านทันตกรรมที่ไม่จำเป็น เว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน งดเยี่ยมทุกกรณี แต่อนุญาตเฝ้าไข้ได้ 1 คน/เตียงและไม่เปลี่ยนตัวผู้เฝ้าไข้ ทั้งนี้ ทาง รพ.ศูนย์ยะลา จะให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ในรายที่ต้องรับยาต่อเนื่องและมีอาการคงที่

วันเดียวกัน ที่จ.นครศรีธรรมราช นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปิดหมู่บ้านชุมชนเฉพาะบริเวณมัสยิดปากพูนใต้ หมู่ 9 ต.ปากพูน เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 19-25 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ เนื่องจาก พบผู้ป่วยโควิดจาก นร.ร.ร.มัรกัสยะลาและคนใกล้ชิดรวม 2 รายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจ.นครศรีธรรมราชปิดชุมชนดังกล่าว 7 วัน

ส่วนจ.สตูล นายแพทย์บัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจ.สตูล เผยว่าในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จ.สตูล เพิ่มขึ้นจำนวน 33 ราย เป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ ฟี ซุลกรุ อานมัรกัส ยะลา จ.ยะลา ที่เดินทางกลับบ้านและอยู่ในสถานที่กักตัวที่ LQ จ.สตูลทั้งหมด 33 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 16 ถึง 25 ปี มีภูมิลำเนาใน อ.เมืองสตูล จำนวน 18 ราย อำเภอควนโดน  7 ราย อ.ละงู จำนวน 2 ราย อ.ทุ่งหว้า จำนวน 5 ราย และอ.มะนัง จำนวน 1 ราย ผู้ติดเชื้อทุกคนส่งต่อที่โรงพยาบาลสนาม และอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

สำหรับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอานมัรกัสยะลา จ.ยะลา เดินทางกลับมาบ้านที่จ.สตูล จำนวน 51 คน ได้กักตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ทั้งหมด และเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 50 คน รอส่งตรวจ 1 คน ผลการตรวจยืนยันติดเชื้อ 4 คน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันที่ 19 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 33 คน รวมคลัสเตอร์น้ีทั้งสิ้นจำนวน 37 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ 11 คน รอผลการตรวจ 2 คน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19โควิดยะลาคลัสเตอร์ยะลาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:56 น.