ไลฟ์สไตล์
100 year

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก มุ่งผลิตพัฒนาคุณภาพ สู่รายได้ที่ยั่งยืน

ไทยรัฐออนไลน์
1 มิ.ย. 2564 00:47 น.
SHARE

แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึกสุดเจ๋ง มุ่งผลิตปาล์มน้ำมันเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทะลายปาล์มน้ำมัน พัฒนายกระดับคุณภาพสู่รายได้ที่ยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เดิมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จะปลูกปาล์มน้ำมันแบบแยกกันปลูกและแยกกันขาย ประกอบกับยังขาดองค์ความรู้และศักยภาพ ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และที่สำคัญคือขาดการวางแผนด้านการตลาด รวมทั้งการประสานงานกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยตรง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2559 กรมส่งแสริมการเกษตรได้ริเริ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้น สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกัน เพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองราคา และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จนเกิดเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึกขึ้นมา ปัจจุบันกลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งหมด 146 ราย พื้นที่ 3,818ไร่ ผลผลิตของกลุ่มเฉลี่ยประมาณ 14,890,200 กิโลกรัมต่อปี รายได้เฉลี่ยประมาณ 4,580,000 บาทต่อปี

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ จากการประเมินพบว่า เกษตรกรมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก ยังได้เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มอย่างชัดเจน มีการวางแผนการผลิตปลูกปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการทำสวนปาล์มน้ำมัน เช่น เครื่องจักรกลการเกษตรในการใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายอาทร ช่างคำ ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าการเกษตร มาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมัน (มกษ.5702-2562) ซึ่งกำหนดให้เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ ต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นทะลายปาล์มสุกเต็มที่ ไม่มีทะลายปาล์มไม่สุกหรือสุกมากเกินไป มีความสด โดยต้องขนส่งจากสวนถึงจุดรับซื้อภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเก็บเกี่ยว และมีเมล็ดร่วงตั้งแต่ 10 เมล็ดขึ้นไป ไม่มีการรดน้ำหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ผลร่วงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ไม่มีโคลน ทราย หรือสิ่งสกปรก ปนเปื้อนมากกว่า 50% ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืชมากกว่า 30% ไม่มีทะลายปาล์มน้ำมันที่มีผลลีบ หรือมีความผิดปกติด้านขนาดและความหนาแน่นมากกว่า 50% และที่สำคัญก้านทะลายต้องยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน (มกษ.5702-2562) ทางกลุ่มฯ มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการปลูก เริ่มจากการเลือกพื้นที่และพันธุ์ที่เหมาะสม มีการวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์ใบหรือปาล์มน้ำมันว่าต้องการธาตุอาหารประเภทใด เพื่อใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของพืช ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน

สำหรับการเก็บเกี่ยวนั้น จะต้องมีการตรวจระดับความสุกตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมัน ที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม และทุกๆครั้งในการขนส่ง ทางกลุ่มแปลงใหญ่จะขนส่งอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ เพื่อให้ผลผลิตอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงจุดรับซื้อ ในส่วนของตลาด จะมีคณะกรรมการประสานงานระหว่างกลุ่มกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทางกลุ่มได้ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายร่วมกับบริษัทเอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด และบริษัทสยามโมเดิร์นน้ำมันปาล์ม จำกัด ซึ่งจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ 30-60 สตางค์ต่อกิโลกรัม เนื่องจากเป็นปาล์มน้ำมันคุณภาพและได้การรับรองมาตรฐานเป็นอย่างดี 

"ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก กำลังก้าวสู่การยกระดับอีกขั้น โดยการเตรียมตัวเกษตรกรเพื่อเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน ผลผลิตมีคุณภาพสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมั่นคง และมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย" นายอาทร กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปาล์มน้ำมันเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรปลูกปาล์มปาล์มน้ำมันอ่าวลึกกระบี่ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09:25 น.