ผบ.ทร.ลงใต้ประชุม ศรชล.แก้ปัญหาประมง พร้อมเยี่ยมหน่วยใน จ.ระนอง

ข่าว

ผบ.ทร.ลงใต้ประชุม ศรชล.แก้ปัญหาประมง พร้อมเยี่ยมหน่วยใน จ.ระนอง

ไทยรัฐออนไลน์

6 เม.ย. 2564 10:48 น.

"บิ๊กอุ้ย" ล่องใต้สวมหมวก "รอง ผอ.ศรชล." ประชุม "ศรชล." ครั้งที่ 2 ประจำปี 64 โดยมีอธิบดีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ยันการแก้ปัญหา "คอกหอย" อ่าวบ้านดอน เตรียมส่งมอบพื้นที่ให้ จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายบางปะกง อ่าวปากพนัง พร้อมลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 45 เกาะช้าง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออทภูเก็ตรีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประกอบด้วย อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บังคับการตำรวจน้ำ

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีสาระสำคัญ คือ การสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และส่งผลกระทบด้านความมั่นคงซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ทั้ง ศรชล.ภาคต่างๆ/ศรชล.จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน

การรายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2564 นี้ รวมถึงการรายงานสถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อยกระดับ ศรชล. ในการเป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (มวก.ศรชล.ภาค)/การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ของ ศรชล. เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล. โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อการฝึก ดังนี้

- การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid-19

- การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของ หน่วยต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในเวลา 11.00 น. ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว ประกอบด้วย การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid-19 และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ต่อไป

ก่อนหน้านี้เมื่อ (4 เม.ย.) พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยม หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 45 เกาะช้าง จังหวัดระนอง โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ และให้โอวาทแก่กำลังพล ก่อนเข้ารับฟัง การบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คณะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ก่อนเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในหน่วย

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้โอวาทแก่กำลังพล มีใจความสำคัญ ความว่า หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 45 นับเป็นหน่วยเฉพาะกิจอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ ที่มีภารกิจสำคัญในการป้องกัน ภัยคุกคามทางทะเล คุ้มครองเรือประมงไทย และตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งต้องปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้กำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้า ในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป โดย ผู้บังคับบัญชาทุกนาย มีความห่วงใยและจะติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกรูปแบบต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำ ในความเข้มข้นของการเฝ้าตรวจการณ์ทางทะเลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธการ และยุทธวิธี

"สิ่งสำคัญที่ผมขอให้กำลังพลทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดเวลา นั่นก็คือ การปฏิบัติทุกภารกิจต้องมีการวางแผนที่ดี มีการฝึกทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญสูงสุด สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการตราทางเป้า การฝึกหน้าที่ประจำอาวุธของหน่วย การฝึกกำลังพลให้มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ ไม่ประมาท ปฏิบัติงานทุกภารกิจต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำงานประสานสอดคล้องอย่างมืออาชีพ นำทุกบทเรียนสำคัญที่ได้รับจาก

การปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากพวกท่าน ต้องปฎิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นการให้ความสำคัญในการสร้างมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานของพวกท่านทุกคน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เป็นอย่างดี มีคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้การปฏิบัติภารกิจนับต่อจากนี้ไป บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะส่งผลให้ กองทัพเรือเป็น กองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตลอดไป "


สำหรับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยเฉพาะกิจของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการสนับสนุนกำลังทางเรือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ โดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบและเฝ้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมงตลอดจนการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปรกติในมหาสมุทรอินเดีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ โดยเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีพื้นที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 20 กิโลเมตร และห่างจากเกาะพยาม 4 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  ความจริงเปิดเผย!! แม่ส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็ค อ้างหลงเชื่อกู้ข้อมูลได้
  08:04

  ความจริงเปิดเผย!! แม่ส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็ค อ้างหลงเชื่อกู้ข้อมูลได้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:22 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์