มทภ.4 ร่วมแข่งเรือยาวบ้านดาโต๊ะ สร้างความเข้าใจ เข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน

ข่าว

  มทภ.4 ร่วมแข่งเรือยาวบ้านดาโต๊ะ สร้างความเข้าใจ เข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน

  ไทยรัฐออนไลน์

  14 มี.ค. 2564 17:49 น.

  "แม่ทัพภาคที่ 4" ลงแข่งเรือยาว 10 ฝีพาย บ้านดาโต๊ะ อ.ยะหริ่ง เป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึงหมู่บ้าน เข้าถึงชุมชน เสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ผลักดันเศรษฐกิจ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ก่อนเดินทางไปบ้านบางปู ชมธนาคารปูดำ ณ บ้านบาลาดูวอ พร้อมโชว์ฝีมือปรุงอาหารจากปูดำ ย้ำทุกกิจกรรมสำคัญหมด

  เมื่อวานวันที่ 13 มี.ค.64 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 22 มีนาคม 2564 ณ ทะเลในบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

  ซึ่งภายในกิจกรรมวันเปิดการแข่งขันได้จัดให้มีการแข่งขันเรือชุมชนสัมพันธ์ ที่เป็นการแข่งขันพายเรือยาวด้วย 10 ฝีพาย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมในการแข่งขันพายเรือยาวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมของแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ชนะทีมจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นชาวปานาเระไปอย่างหวุดหวิด สร้างเสียงหัวเราะ สร้างรอยยิ้มสนุกสนานแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  โดย แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อมาให้กำลังใจสมาชิกของโครงการ ซึ่งก่อนหนั้านี้แม่ทัพภาคที่ 4 เคยได้สนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าวสู่ตลาดสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่คนในชุมชน "เนื่องจากกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่านนั้นมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และคงรสชาติท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ ประกอบกับความพร้อมด้านวัตุดิบต่างๆ ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทำขึ้น มีความพร้อมแบบครบวงจรในการผลิตเครื่องแกง วัตถุดิบที่ดี เป็นการลดต้นทุน สร้างกำไร สร้างรายได้แก่ชาวบ้านและกลุ่มสมาชิก ทั้งไทยพุทธ มุสลิม มาทำงานร่วมกัน เห็นแล้วมีความสุข เป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันด้วยดี ซึ่งทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุน ต่อไป" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว

  ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านบางปู เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการธนาคารปูดำของกลุ่มชุมชนบ้านบาลาดูวอ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่เดิมทีนั้นเป็นพื้นที่รกร้าง จนได้รับบริจาคจากพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ มอบประโยชน์ของที่ดินแห่งนี้ให้เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูดำ ทำประโยชน์สร้างรายได้และเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน และเมื่อมาถึงบ่อเลี้ยงปูดำ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงเรือสาธิตการจับปูดำในบ่อ มัดเชือกปู และปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากปูดำ ให้แก่คณะและพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตกรได้รับประทาน ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา กระเป๋า และสินค้าตามออเดอร์ ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นตัวอย่างของการพัฒนา ผู้นำและชุมชนที่เข้มแข็ง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมกิจการ พร้อมเสนอแนวทางผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บูรณาการงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ นำไปสู่ความสุขสอดรับนโยบาย เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  ในขณะเดียวกันระหว่างการเดินทางออกจากอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปยัง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส สร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างความปลอดภัย โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง รักษากฎหมายเพื่อความสงบสุขสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

  สำหรับการเดินทางลงพื้นที่เข้าถึงทุกกิจกรรม และชุมชนต่างๆ ในวันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ทุกกิจกรรมจะเล็กหรือใหญ่ คิดว่าสำคัญหมด เพราะทุกกิจกรรมมีจุดประสงค์เดียวกัน คือการผูกใจรักสามัคคีให้แก่กันและกัน เกิดความผูกพันธ์แก่คนในสังคม ความรู้รักสามัคคี ความเป็นคนดีของทุกๆ คน ขอให้กล้าที่จะนำออกมาใช้ ให้เสมอเหมือนกันทุกคน ให้สังคมรับรู้ เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จสร้างสันติสุขในพื้นที่ ในส่วนของภาครัฐเองจะคอยส่งเสริมสนับสนุนความต้องการที่พี่น้องประชาชนเสนอมา สิ่งไหนสามารถดำเนินการได้ในระดับได จะเร่งดำเนินการให้เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพที่มี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทุกมิติ ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตลอดไป".

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แม่ทัพภาคที่4เกรียงไกร ศรีรักษ์แข่งเรือยาวจับปูดำธนาคารปูบ้านดาโต๊ะยะหริ่งยะลาข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 07:46 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์