ไลฟ์สไตล์
100 year

พลิกนาร้าง สู่นารัก สร้างสันติสุข

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 มี.ค. 2564 05:01 น.
SHARE

การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมคือ 1 ในภารกิจหลักของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ล่าสุด พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการ “เกษตรนารวมผลิตข้าวอินทรีย์” บริเวณแปลงนาวัดโพธิธาราม หมู่ 3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

ข่าวแนะนำ

เพื่อสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์ไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจของประเทศตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางอาหารของรัฐบาล

มีข้าราชการพนักงานสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับจังหวัดปัตตานีเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนนำชาวนาในโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารต้านภัย covid-19

ด้วยการ “พลิกนาร้าง เป็นนารัก ผูกรัก และสามัคคีกัน” ร่วมกันผลิตข้าวอินทรีย์ 100 ไร่
เป็นการเสริมสร้างระบบฐานรากเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองให้สังคมเกิดสันติสุข ภายใต้หลักการ “สงวนจุดที่ต่างสร้างวัฒนธรรมร่วมพุทธ/มุสลิม”

พล.ท.เกรียงไกร เปิดเผยว่า การลงแขกคือการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิม ระหว่างเกี่ยวข้าวมีการนำซังข้าวมาทำปี่เป่าเป็นที่สนุกสนานครื้นเครง เป็นสัญลักษณ์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงแล้ว แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ เราสูญเสียมาไม่น้อยเลย หากไม่ได้ความร่วมมือแสวงหาทางออกจากเวทีต่างๆ ผ่านการขับเคลื่อนของสภาสันติสุขตำบล ความสงบสุขก็คงไม่เกิดขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของความดีงามทางสังคมพหุวัฒนธรรม สะท้อนให้คนภายนอกเห็นน้ำใจไมตรีของคนพื้นที่ชายแดนภาคใต้

แม้จะต่างศาสนาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน.

สุไลมาน แวมามะ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกรียงไกร ศรีรักษ์ข้าวอินทรีย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเศรษฐกิจชุมชนมองทั่วทิศเมืองไทยสุไลมาน แวมามะข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 17:08 น.